svetaines-medis   EN  RU  NEĮGALIESIEMS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Lopšelio- darželio adresas:

I. Simonaitytės g. 26, Klaipėda 95135

El.paštas volungeleklaipeda@gmail.com

Mob. 8 682 07 907

Juridinio asmens kodas - 190427939

Lietuvos pasirengimas ekstremalioms situacijoms

72lt

1Online-logo 1

Paieška
Mus jau aplankė
Articles View Hits
745215

Projektų įgyvendinimas

Įstaigos bendruomenė - projektų dalyvis

2021 m.

2021daryk

 Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų judrią veiklą skatinantis projektas „Daryk kaip gali, naudok ką turi“.

Projekte dalyvavo vyresnių grupių vaikai (mokyt. Danutė Graželienė, Rūta Budinavičienė).

 

 

***

2021mociute

  Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Močiutės linksmieji žodeliai" tikslas - ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbinius ir muzikinius gebėjimus, panaudojant lietuvių liaudies tautosakos elementus.

 Mūsų Įstaigą projekte atstovauja „Spinduliukų" gr. penkiamečiai Rebeka, Elzė, Vanesa, Stevija ir Šarūnas (vad. Rūta Budinavičienė) žaisdami lietuvių liaudies žaidinimus meškų tema. O taip pat „Aitvariukų" gr. penkiamečiai Saulė, Vakarė ir Justas su pasaka be galo „Oželio uodegėlė" (vad. Vaiva Bumblauskienė). Filmuota veikla dalintasi uždaroje Facebook grupėje tuo pačiu kaip projektas pavadinimu.

***

links3aDalyvaujame respublikiniame sveikatinimo projekte  „Sportuok linksmai“.

Projekte dalyvaujančios įstaigos pedagogai ir tėvai su vaikais žaidžia įvairius judriuosius žaidimus, linksmąsias estafetes, atlieka mankštą, pasitelkdami savo fantaziją (sportuojant namuose įtraukdami ir savo augintinius). Kiekvienas projekte dalyvaujantis dalyvis fotografuoja geriausiai pavykusias veiklas ir siunčia organizatoriams. 

 

***

2021Stem-muz

  Dalyvaujame Buivydiškių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų nuotoliniame ugdymo projekte „STEAM atradimai muzikinėje veikloje".

 Projekto tikslas - skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus muzikuoti kasdieniais daiktais, kad vienu metu jie galėtų tapti dizaineriais, menininkais, garso režisieriais, muzikos inžinieriais ir kt.

Projekte dalyvavo vyresnių grupių vaikai, meninio ugdymo mokytoja Rūta Budinavičienė ir vaikų tėvai. Projekto metu filmuota ir fotografuota aktyvi vaikų muzikinė veikla tyrinėjant pianiną, jo vidų ir pan. (sukurtas projekto filmas „Kaip padarytas piannas?"). Taip pat vaikai namuose ieškojo skambančių daiktų, tėvai filmavo vaikų kūrybos bandymus, vaikai muzikos salėje išbandė savo pasidarytus barškučius ir kt. (sukurtas projekto filmas „Skambantys daiktai ir instrumentai"). Filmuota veikla dalintasi uždaroje Facebook grupėje tuo pačiu kaip projektas pavadinimu.

***

2021As-ir-sokis Dalyvaujame Kauno lopšelio-darželio „Žingsnelis" organizuotame respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų meniniame-kūrybiniame projekte „Aš ir šokis".

 Projekto tikslas – supažindinti vaikus su įvairias šokių stiliais. Dalyvavo mūsų Įstaigos priešmokyklinė „Šiaudinukų" gr., mokytojos Rūta Budinavičienė, Vida Nausėdienė ir Viktorija Pužaitė.

I projekto etapas – „Susipažįstame su šokių stiliais".

II projekto etapas – meno dirbtuvės-piešinių paroda įstaigose „Mano svajonių šokis".

III projekto etape dalyviai turėjo organizuoti šokio dirbtuves ,,Kaip mokam, taip šokam". Jų metu reikėjo kurti savitą šokį arba pasirinkti vieną iš egzistuojančių šokių stilių. Mes pasirinkome savito šokio kūrybą ir jį įgyvendino Gustė, Germantas ir Mėta sukūrę šokį ant interaktyvių grindų „Dainuoju lietuje". Šokio filmas nusiųstas projekto organizatoriams.

***

2021 ansamb 9  Dalyvaujame Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas" organizuotame respublikiniame muzikinio ugdymo projekte „Mano paukštelis pragydo".

Projekto tikslas - puoselėjant vaikų dainavimo tradicijas, populiarinti liaudies ir autorių sukurtas dainas apie paukščius. Dalyviai - „Spinduliukų" gr. mergaičių ansamblis, mokytoja Rūta Budinavičienė.

Projekto metu ansamblio mergaitės mokėsi lietuvių liaudies dainą  Prašom prašm paklausyti", groti įvairiais švilpukais ir molinukais. Nufilmuota daina nusiųsta projekto organizatoriams. 

 ***

Sveikatiadapaveiksliukas

 

   PROJEKTAS „SVEIKATIADA“

   Informuojame, kad 2021 metais Įstaigoje vykdomas projektas „Sveikatiada“

   Informacija tėvams  Plačiau 

  

 

 

***

lietuvosmazujuzaidynes

   

    PROJEKTAS „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2021“

   Informuojame, kad šių metų vasario 1 - birželio 30 d. Įstaigoje vykdomas projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“. Informacija tėvams  Plačiau 

 

 

PLAČIAU 


2020 m. 

zaidynes2020

 

   Respublikinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020".

     Vasario 19 d. įvyko pirmasis mažųjų žaidynių etapas. Linksmuolis zuikis pakvietė vaikus išbandyti jėgas ir įveikti sudėtingas kliūtis. 

 

 

2020jonines                       ***

Klaipėdos miesto projektas „Joninių vainikas"

         Nuo 2020 m. birželio 18 d. iki birželio 25 d. Klaipėdos mieste vyko respublikinis projektas "Joninių vainikas". Į projektą įsijungė ir mūsų darželio vaikų tėvai, pedagogai.

 

 

2020seima***

Klaipėdos miesto projektas „Kūrybiška šeima"

    Tarptautinės šeimos dienos progai buvo sukurtas Klaipėdos ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojų projektas „Kūrybiška šeima". Projektą organizavo Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras ir ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojų metodinis būrelis.

Džiaugiamės, kad šiame Klaipėdos miesto projekte dalyvavo mūsų Mangirdas ("Žiedynėlio" gr.) su mama Lina. 

 

2020knyga***

Drevinukų“ grupės vaikučiai ir mokytojos dalyvavo tarptautiniame projekte „Žaliosios mokymosi aplinkos panaudojimo galimybės, siekiant aktyvaus, patirtinio gamtos pažinimo“.

 

PLAČIAU 


2019 m.

 

2019svyturiukas

***

   Respublikinio ikimokyklinio muzikinio ugdymo projekto „Linksmasis švyturiukas" (organizavo Klaipėdos l-d „Puriena") fonalinis koncertas vyko 2019 m. balandžio 4 d. Mūsų darželio mergaičių kvartetas atliko dainą „Šakar makar" ir finalinę projekto dainą „Linksmasis švyturiukas".

 

 

2019metai***

    Tarptautinio kūrybinio bendradarbiavimo projekto Metai su muzikos garsais" (organizavo Klaipėdos l-d „Vyturėlis") galutinis produktas - virš 20 įvairių muzikinių veiklų filmų. Filmų tarpe yra ir mūsų įstaigoje kurtas dvi vaikų muzikines veiklas atspindintis filmas "Vėjo ir šalnos muzika".

 

PLAČIAU


2018 m.

 

2018svyturiukas

   2018 m. balandžio 27 d. Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Puriena" vyko respublikinio projekto „Dainuoju gimtinei" baigiamasis koncertas, kuriame pasirodė volungiukų ansamblis. Vaikai atliko Nijolės Pranevičienės dainą „Tėviškėlei".

 

 

 

2018darbeliai***

   Respublikiniame projekte „100 darbelių tau, gimta šalele" dalyvavo šalies įstaigos ir 4 Klaipėdos m. darželiai („Pagrandukas", „Pumpurėlis", „Papartėlis" ir „Volungėlė"). Vaikų ir pedagogų susitikimai vyko keturis mėnesius. Veiklas vedė įstaigos pedagogės Rūta, Vaiva, Vilma, Vida ir Reda.

  

 

2018stiliukas***

  Respublikinio projekto „Mano darželio stiliukas" (organizavo Klaipėdos l-d „Liepaitė") dalyviai turėjo organizatoriams atsiųsti 1-2 fotonuotraukas. Mūsų darželį atstovavo dvi Rūtos Budinavičienės darytos nuotraukos su 5 m. vaikų pieštais, baltų ornamentais dabintais rėmeliais (vad. Vaiva Bumblauskienė ir Vilma Gedminienė).

 

 

2018juosta***

   Tradiciškai penkioliktąjį kartą Kauno menų darželis „Etiudas" surengė vaikų meno projektą Motinos dienai paminėti ir pakvietė įsijungti visus norinčius (nuo 2015 m. projektas tapo tarptautiniu). Projektas pavadintas „Juosta mamai 2018". Jame dalyvavo ir mūsų įstaiga.

 

 PLAČIAU 


2017 m.

2017zemei

***

   Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė" dalyvo respublikiniame socialiniame projekte taikai ir vienybei žemėje „Apkabinkime Žemę" ir pasaulinės Žemės dienos proga paruošė ŠOKĮ ŽEMEI, kurį 2017 m. kovo 20 d. 12:00 val. atliko apie 80 vaikų iš vyresnių ir priešmokyklinių grupių. 

 

                                                                                           PLAČIAU


2016 m.

 

2016raktelis

***

   Kaip ir kiekvienais metais įstaigos bendruomenė prisijungė prie Respublikinio vaikų meno projekto „Raktelis mamai 2016". Pedagogų iniciatyva buvo organizuota pramoga vaikams ir gėlių (našlaičių) sodinimo akcija įstaigos teritorijoje.

 

 

 

2016labas***

   Dalyvavome tarptautiniame projekte Pasakyk pasauliui Labas“ („Say Hello To The World"), draugavome su Slovėnijos Ljubjana miesto darželiu „Najdhojca“, grupe „Sošk 1" ir su Kroatija, "Bukovac" darželiu, "Žirafiukų" grupe. 

 

                                              PLAČIAU 


2015 m.

 

2016vetrunge

***

     Dalyvavome respublikiniame vaikų meno projekte Vėtrungė mamai 2015". Tai tradiciškai (12 kartą) rengtas vaikų meno projektas Motinos dienai paminėti, kurį organizuoja Kauno menų darželis "Etiudas". Mūsų įstaiga šio darželio projektuose dalyvauja jau eilę metų.

  

 

2015labas***

    2014 m. prudenį prasidėjo ir tęsiasi tarptautinio projekto ,,Pasakyk pasauliui Labas" („Say Hello To The World") įgyvendinimas. Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė" partneriai:

,,Šiaudinukų" grupės – Slovėnijos lopšelis-darželis VRTEC AGATA ,,Žuvys ir meškos" grupė;
,,Drevinukų" grupės – Slovėnijos lopšelis-darželis VRTEC MURSKA SOBOTA ,,Romano" grupė.

 

PLAČIAU


2014 m.

2014futboliukas

***

  Įstaigoje vykdėme Klaipėdos miesto projektą Susipažinkime su sporto šakomis".

 

 

 

 

labas

 ***

    Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Volungėlė" nuo 2014 m. lapkričio 10 d. dalyvavo tarptautiniame projekte ,,Pasakyk pasauliui labas" („Say hello to the world"). 

Projekto metu vaikai mokėsi užsienio kalbos žodžių, susipažins su kompiuterio naudojimu video skambučiams, sužinos, kaip gyvena kitų šalių vaikai.

 

PLAČIAU


2009 m. 

2009laivuzis

 

Įgyvendinant miesto projekto „Bėg laivužis per marias" uždavinius, lapkričio 20 d. mieste vyko šventė. Šventės dalyviai - Klaipėdos lopšelių-darželių „Volungėlė", „Alksniukas", „Pagrandukas", „Pumpurėlis", „Puriena", „Dobiliukas" ugdytiniai, pedagogai. 

  

PLAČIAU 


2008 m. 

2008piemenukai

 

   Įgyvendindami miesto pilietinio ir tautinio projekto „Pamario piemenukai" uždavinius, įstaigos „Molinukų" grupės vaikučiai, kartu su lopšelių-darželių „Pagrandukas" ir „Pumpurėlis" vaikais, rugsėjo mėnesį surengė edukacinę išvyką į Ventės ragą ir mini zoosodą.

 

 

 

***

   Įstaiga 2005-2008 metais laimėjo finansavimą ir dalyvavo tarptautiniame SOCRATES (ŠMPF) Comenius 1 - Mokyklų partnerystė mokykliniame projekte „Pažinti mane, pažinti tave" ("Knowing Me, Knowing You").

 

PLAČIAU


 2007 m.


2007ozelis 2

     Projekto "Pamario piemenukai" šventinė pramoga „Ganiavos pabaigtuvės" (2007 m. lapkričio 13 d.)

Ikimokyklinių įstaigų vaikų ansamblių koncerte Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro salėje (Molo g. 60/ Audros g. 15, Klaipėda) dalyvavo mūsų įstaigos vaikai ir pedagogai. 

 

 

  ***

  Įstaiga laimėjo konkursą ir gavo finansavimą SOCRATES (ŠMPF) Comenius 1 – Mokyklų partnerystė Mokyklos tobulinimo projektui „Skaitymo įgūdžių gerinimas“ ("Reading skills improvement"), 2005-2007 m.

 

PLAČIAU

 

 (Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2021-02-03)

 

 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.