svetaines-medis   EN  RU  NEĮGALIESIEMS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Lopšelio- darželio adresas:

I. Simonaitytės g. 26, Klaipėda 95135

El.paštas volungeleklaipeda@gmail.com

Mob. +370 682 07 907

Juridinio asmens kodas - 190427939

Lietuvos pasirengimas ekstremalioms situacijoms

72lt

1Online-logo 1

 

0 Vaiko labui LOGO jpg

 

22

 

AM logo geltonas 1

 

LOGO ZD SUP spalvotas GALUTINIS 2021

 

sveika mokykla logotipas RGB

 

 

Zipio draugai logo Lietuva

 

 

58711

 

Logotipas 

 

 

Paieška
Mus jau aplankė
Articles View Hits
1060078

Projektų organizavimas

Įstaigos bendruomenė - projektų organizatoriai

 2024 m.

TRUMPALAIKIS neformaliojo ugdymo PROJEKTAS „KAZIUKO MUGĖS DIRBTUVĖLĖS“

Šių metų nuo vasario 29 dienos iki šių metų kovo 10 dienos vyko neformaliojo ugdymo trumpalaikis projektas ,,Kaziuko mugės dirbtuvėlės“. Projekto metu dalyviai puoselėjo unikalias etnines tradicijas, kurios šią dieną sparčiai nyksta, dalijosi gerąją patirtimi, kuri padės perteikti jaunajai kartai papročius, kultūrinį paveldą bei išsaugoti tautinį identitetą, mokinosi liaudies amatų, susipažino su Kaziuko mugės šventimo tradicijomis, skatino bendradarbiavimą tarp Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ pedagogų, kitų darbuotojų, tėvų ir vaikų.

Projekta organizavo neformaliojo ugdymo (etnokultūrinio ir patyriminio ugdymo) mokytoja Roberta Gusarovienė. Projektą koordinavo Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ direktorė Renata Vasiliauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Ilona Gaidienė.
Projekto apibendrinimas-vaizdo įrašas
 
***
 
LOPŠELIO GR. PROJEKTAS „TRYS SPALVELĖS — LIETUVA“
2024 metų vasario 12-15 dienomis Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ ankstyvojo amžiaus vaikų grupės „Tauškučiai“, „Mezginukai“, „Siūlinukai“ vykdė projektą „Trys spalvelės – Lietuva“. Dalyvauti projekte buvo pakviesta Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“ ankstyvojo amžiaus grupė „Saulės zuikučiai“.
Projekto tikslas – ugdyti tautines, pilietines vertybes, pasitelkiant STEAM idėjas.
Projekto veiklų metu vaikai aktyviai įsitraukė į eksperimentus, į pasiūlytas veiklas. Tobulėjo vaikų meninė, kūrybinė, kalbinė raiška. Ugdytinių tėveliai kartu su vaikais namuose kūrė darbelius Lietuvai, dalyvavo švyturių kūrimo dirbtuvėlėse.
Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ ir Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Berželis“ pedagogai dalinosi gerąja patirtimi. 
Projektą apibendrinanti vaizdo medžiaga:
2024 trys spalveles

 ***

RESPUBLIKINIS PROJEKTAS „TORTAS PAUKŠTELIAMS“

Nuo 2024 metų sausio 15 dienos iki 2024 metų vasario 16 dienos vyko Klaipėdos lopšelio – darželio ,,Volungėlė“ Respublikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų ST(RR)EAM kūrybinių darbų projektas ,,TORTAS PAUKŠTELIAMS“. Projekto tikslas skatinti dalyvius kūrybiškai integruoti patyriminio ugdymo veiklas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus programų ugdymo turinį, taikant ST(RR)EAM veiklos metodą, sukuriant sniego tortą paukšteliams. ,,TORTAS PAUKŠTELIAMS“ projekto uždaviniai: plėsti žinias apie Lietuvoje žiemojančius paukščius, jų globą, turtinti vaikų žodyną; skatinti vaikus tyrinėti, eksperimentuoti, kurti ir atrasti sniego sukuriamą meną; visais pojūčiais lauke – per tyriamąją, pažinimo, kūrybinę, fizinę veiklas – tyrinėti ir išsiaiškinti sniego savybes; plėtoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimą respublikoje, dalijimąsi gerąja patirtimi. Projektą sukūrė Klaipėdos lopšelio – darželio ,,Volungėlė“ ekologinio projekto darbo grupė priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vilma Gedminienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Emilija Jocienė, Alma Rumšienė, Erika Liutinskienė, Vida Kuršaitienė, neformaliojo ugdymo mokytoja Roberta Gusarovienė, projektą koordinavo Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorė Renata Vasiliauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Ilona Gaidienė.
Nuoroda į Klaipėdos lopšelio – darželio ,,Volungėlė“ Respublikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų ST(RR)EAM kūrybinių darbų projektą ,,TORTAS PAUKŠTELIAMS“.

Vaizdo medžiaga 

2023 m.

RESPUBLIKINIS PROJEKTAS „PAVEIKSLAS LEDE"

Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“ vasario mėn. organizavo respublikinį ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų STEAM kūrybinių darbų projektą ,,Paveikslas lede“. Projekto tikslas - skatinti pedagogus kūrybiškai integruoti patyriminio ugdymo veiklas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus programų ugdymo turinį, taikant STEAM veiklos metodą. Parodoje dalyvavo 73 dalyviai. Kviečiame pasigrožėti vaikų kūrybiniais darbais elektroninėje knygoje.

***

RESPUBLIKINIS PROJEKTAS ,,KURIU ,,BEE-BOT‘‘ BITUTEI KILIMĖLĮ“

Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“ kovo mėn. organizavo  respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinių priemonių kūrimo projektą ,,Kuriu ,,Bee-bot‘‘ bitutei kilimėlį“. Projekto tikslas - skatinti pedagogus dalintis gerąja darbo patirtimi, kuriant kilimėlį ,,Bee-bot‘‘ bitutei, skirtą įvairiapusiškam vaikų ugdymui(si). Parodoje dalyvavo 36 dalyviai. Kviečiame pasigrožėti pedagogų kurtomis metodinėmis  priemonėmis elektroninėje knygoje

***

RESPUBLIKINIS PROJEKTAS „DALINUOSI ŠVENTĖS IDĖJA“
 
Tenkinant ugdytinių saviraiškos poreikius, įstaigose organizuojami tradiciniai ir netradiciniai renginiai, akcijos, atmintinų dienų minėjimai, popietės kartu su tėveliais. Šventės skatina vaikų kūrybinę raišką, stiprina įstaigos ir šeimos sąveiką.
Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“ spalio 20 – lapkričio 30 d. organizavo respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų projektą „Dalinuosi šventės idėja“. Projekto tikslas - dalintis patirtimi sukaupta organizuojant renginius ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, plėtoti socialinių partnerių bendradarbiavimą ir dalinimąsi gerąja patirtimi, originaliomis idėjomis, kūrybiniais atradimais.
Kviečiame peržiūrėti vaizdo medžiagą. Joje matysite Klaipėdos, Gargždų, Kretingos, Šilutės, Anykščių, Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Plungės miestų ir rajonų darželių patirtį užfiksuotą nuotraukose ir renginių aprašymuose.

***

LOPŠELIO GR. PROJEKTAS ,,AŠ IR LAIKAS. DIENA IR NAKTIS"

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ ankstyvojo amžiaus vaikų grupė ,,Siūlinukai“ (mokytojos Vaiva ir Rasa), bendradarbiaudami su Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Berželis“ ankstyvojo amžiaus grupe ,,Saulės zuikučiai“, vykdė projektą ,,Aš ir laikas. Diena ir naktis“. Projektas vyko nuo 2023 m. lapkričio 13 d. iki 2023 m. lapkričio 17 d. Tikslas – plėtoti vaikų komunikavimo ir kūrybiškumo kompetenciją, ugdant pasaulio pažinimą ir suvokimą. 

Projekto pėdsakai:
2023 As ir laikas
 
 ***
„SIŪLINUKŲ“ GRUPĖS PROJEKTAS „ORANŽINIO MOLIŪGO ŠYPSENA“
 
 
2023_moliūgo_šypsena1.jpg
 
Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ „Siūlinukų“ (2 m.) grupėje vyko trumpalaikis grupės projektas „Oranžinio moliūgo šypsena“. Projekto metu mažieji susipažino su moliūgu, oranžine spalva, darė   darbelius, žaidė žaidimus prie šviesos stalo. Kartu su tėveliais kūrė darbelį parodėlei „Moliūgų  karnavalas“. Projekto filmo nuoroda.
 

2022 m.

Įstaigos neformaliojo vaikų švietimo ugdymo programų projektai

    Įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo ugdymo programas: Patyriminio, Etnokultūrinio, Sveikos gyvensenos, Sportinių žaidimų pradmenų.

    2022 m. gruodžio mėn. organizuoti Įstaigos projektai: „Magneto galia“, „Kalėdinis eglutės žaisliukas iš molio ir šiaudo“, „Taisyklinga laikysena“, „Mano draugas Futboliukas“.

„MAGNETO GALIA“

    Vaikai smalsaudami tyrinėjo magneto savybes, dydį, formas. Išsiaiškino, kaip magnetai traukia vienas kitą, stumia mašinytę pirmyn ir vienu metu gali pakelti daug varžtų (adatėlių, sąvaržėlių ir t.t.), kaip magnetas veikia vandenyje ir kituose skysčiuose. Vykdyti tyrinėjimai/eksperimentai: ,,Lobio ieškojimas“, ,,Traukia – netraukia“, ,,Kaip magnetas veikia klampius skysčius“, ,,Kaip magnetas traukia metalą per įvairias medžiagas“.

steam9 steam4 steam5   steam7 steam8 steam1 steam2.jpg steam6.jpg 

„KALĖDINIS EGLUTĖS ŽAISLIUKAS IŠ MOLIO IR ŠIAUDO“

    Dalyvaudami projekte vaikai susipažino su keramikos istorija, šio amato kilme, pagrindiniais molio paruošimo ir lipdymo būdais. Smalsaudami tyrinėjo molio ir šiaudo savybes, bandydami iš jų kurti nesudėtingas formas: žvaigždutę, mėnulį, saulutę, varpelį, eglutę, pirštinę. Savo sukurtais darbeliais puošė Įstaigos interjerą.

etnodu   etnoketuri etnovienas.jpg etnopenki 

„TAISYKLINGA LAIKYSENA“

    Projekto metu vaikai sužinojo apie sveiką taisyklingą nugaros laikyseną, jos svarbą sveikatai, žaisdami, sportuodami, stiprino nugaros ir pilvo, liemens, rankų ir kojų raumenis, mokėsi kaip reikia taisyklingai sėdėti, stovėti. Atlikdami įvairius mankštos pratimus ugdėsi  taisyklingo kvėpavimo įgūdžius.

 laikysena1 laikysena2  laikysena4 laikysena5 laikysena6 laikysena8 

„MANO DRAUGAS FUTBOLIUKAS“

    Vaikai, dalyvaudami projekte, sužinojo pagrindinius futbolo pratimus, mokėsi kūno ir kamuolio valdymo technikos. Žaidžiant futboliuką susipažino kaip priimti teisingus komandinius sprendimus. Stiprino fizinę sveikatą, ugdėsi drąsą, ryžtą, draugiškumą. Daug emocijų patyrė atlikdami interaktyvias. užduotėles.

  futbolas2 futbolas3 futbolas4 futbolaspenki futbolasvienas

 ***

2022sakyk pasauliui labas

 Tarptautinis projektas (kartu su Slovėnija) „SAY HELLO TO THE WORLD“ („Pasakyk pasauliui labas“)

 „Šiaudinukų" gr. vaikai (priešmokyklinio ugdymo mokytoja Viktorija) dalyvavo tarptautiniame projekte, rengė 5 nuotolinius susitikimus. Jų metu vaikai pristatė save, savo šeimą, darželį, miestą ir šalį.

Šis projektas džiugina vaikus, nes jie gali išgirsti ir susipažinti su kita kalba kalbančiais vaikais, išbandyti save, plėsti žinias apie kitas tautas, išgirsti, kaip vaikai geba papasakoti apie savo šeimą, išgirsti, kokias dainas dainuoja kitos šalies vaikai. Vaikai labai laukia kitų susitikimų!

***

2022akcija

Įstaigos tęstinis projektas „AŠ - GINTARO KRAŠTO PILIETIS“

 Įstaigos komanda 2022 m. įstaigoje organizavo įvairius pilietinius renginius, taip pat renginius, skirtus Klaipėdos 770 m. jubiliejuj: pilietinę akciją „Atmintis gyva, nes liudija“, teminę savaitę „Su gimtadieniu, Klaipėda“, tėvelių ir vaikų kūrybinių darbų parodą „Dovanoju laivelį Klaipėdai“, Įstaigos teminę savaitę „Kelionė po Lietuvą“, akciją „104 žingsneliai aplink Volungėlės darželį“, skirtą 104 Lietuvos gimtadieniui, knygų parodą „Mano Klaipėda“.

Nuotraukos:

***

2022moliugas.jpg

Tęstinis įstaigos projektas „MAŽOS IR DIDELĖS GAMTOS PASLAPTYS“

   2022 m. rugsėjo 27 dieną vyklo projekto komandos organizuoja akcija. „Volungėlės“ kieme vaikai kūrė ŠIMTAKOJĮ MOLIŪGĄ ir apavė savo išaugtus batukus. Gero kelio tau, MOLIŪGE ŠIMTAKOJI, keliaujant rudens takeliu...

   Akcijos nuotraukos

 

 ***

METODINIŲ PRIEMONIŲ KŪRIMO PROJEKTAS ,,STALO ŽAIDIMAI“ (2022-10-28)

Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“ rugsėjo-spalio mėn. organizavo respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinių priemonių kūrimo projektą ,,Stalo žaidimai“. Mūsų Įstaigos imokytojos pakvietė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojus, logopedus pasinerti į nuostabius stalo žaidimų labirintus ir sukurti savo stalo žaidimą. Metodinių priemonių kūrimo projekte „Stalo žaidimai“ dalyvavo daugiau nei 150 respublikos pedagogų, kurių sukurtus darbus galite pamatyti elektroninėje knygoje.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

2021 m.

Testinio įstaigos projekto „AŠ - GINTARO KRAŠTO PILIETIS“ komanda 2021 m. įstaigoje organizavo renginius: „Atmintis gyva, nes liudija“, „Klaipėda, mes su tavimi“.

Doc207 

 Pilietinio projekto „Aš - gintaro krašto pilietis“ darbo grupė vasario 15-19 d. organizavo teminę savaitę „Aš myliu Lietuvą“.

 

 

 2021-03-11 SKIRTA KOVO 11 D.

   2021 m. kovo 10 d. vaikai ir pedagogai Lietuvai skyrė gražiausius žodžius. Ta proga vyko akcija Įstaigos kieme.

  Renginio nuotraukos Renginio filmas.

 

ekologinis2021

*** 

  Ekologinė darbo grupė „MAŽOS IR DIDELĖS GAMTOS PASLAPTYS“ nuo sausio 18-22d. organizuoja STEAM teminę savaitę  „Sveikas skanėstas iš daržovių ir vaisių“   

 

 

                                      ***

2021ek-paroda   FOTOGRAFIJŲ PARODA ,,PAVASARIS BELDŽIASI Į ŽEMĘ“

 Baigėsi mūsų Įstaigos ekologinės grupės mokytojų (Emilija Jocienė, Reda Karčikienė, Vida Kuršaitienė, Erika Liutinskienė, Alma Rupšienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vilma Gedminienė) organizuota respublikinė fotografijų paroda „Pavasaris beldžiasi į žemę“. Joje dalyvavo gausus būsys Lietuvos darželių. Aplankyti virtualią parodą galima atsidarius šią nuorodą.

PLAČIAU 


2020 m.

smagus 

  Tęstinis Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ ankstyvojo amžiaus „Siūlinukų“ IR „Mezginukų“ grupių (mokytojos Alina, Alma ir Erika) 2019-2020 m.m. projektas „Smagūs pirštukų žaidimai“ visuomenei pristatė metodų ir technikų įvairovę. Nuotraukų galerija

                            ***

    Vasario 10-14 d. Įstaigos projekto „Aš - gintaro krasto pilietis“ kūrybinė grupė organizavo teminę savaitę „Lietuvai“

ekolog2020

 ***

  Tęstinio Įstaigos projekto „Mažos ir didelės gamtos paslaptys“ komanda sausio 20-24 d. įstaigoje organizavo teminę savaitę „Linksmoji laboratorija“.

 Vaikai atliko bandymus ir tyrinėjimus grupėse, nustatė vėjo kryptis įvairiomis priemonėmis (vėjo malūnėliais, plastmasiniais maišeliais, balionais, juostelėmis ir kt.), turėjo veiklos bendruose renginiuose sporto salėje.

 

                           PLAČIAU


2019 m.

smagus2019   Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Volungėlė“ 2018-2019 m. m. ankstyvojo amžiaus „Siūlinukų" ir „Mezginukų" grupių pedagogai įgyvendino įstaigos projektą Smagūs pirštukų žaidimai“. Kūrybinė grupė: mokytojos Alina Vitkalova, Alma Rumšienė, Erika Liutinskienė.

Projekto įgyvendinimo produktai: 1 katalogas (parengė mokytoja Alina), 2 katalogas (parengė mokytoja Alma), 3 katalogas (parengė mokytoja Erika).

Nuotraukos įstaigos Facebook kanale.

laivelis2019

 ***

   Įstaigos projektoAš - gintaro krašto pilietis“ komanda 2019 m. organizavo kelis renginius:

  „Pasaka apie pasiklydusį laivelį“

  „Mano Lietuva graži spalvota“

 

sveikuoliai2019 ***

  2019 m. sausio 21-25 dienomis Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Volungėlė“ vyko teminė savaitė „Sveikuolių pusiaužiemis“. Ją organizavo įstaigos ekologinio projekto „Mažos ir didelės gamtos paslaptys" komanda.

aktyviai2019

 ***

   2019 m. rugsėjo-spalio mėnesiais įgyvendinome respublikinę iniciatyvą „Aktyviai, draugiškai, sveikai“

PLAČIAU


2018 m.

smagus2018  Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Volungėlė“ 2018 m. lopšelio „Siūlinukų“ ir „Mezginukų“ grupių pedagogai įgyvendino įstaigos projektą Smagūs pirštukų žaidimai“. Kūrybinė grupė: auklėtojos Alina Vitkalova, Alma Rumšienė, Erika Liutinskienė.

Projekto įgyvendinimo produktai: 1 katalogas (parengė auklėtoja Alina), 2 katalogas (parengė auklėtoja Alma), 3 katalogas (parengė auklėtoja Erika).

Nuotraukos įstaigos Facebook kanale.  

   

lietuvos2018

***

   Įstaigos projekto „Aš - gintaro krašto pilietis“ komanda 2018 m. organizavo teminę savaitę „Atkurtos Lietuvos 100-ečiui“

 

 

 

medis2018 ***

 Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė" spalio mėnesį paskelbė respublikinę nuotraukų parodą „Mums rūpi medis“. Dalyvavo 34 švietimo įstaigos. Parodą organizavo įstaigos ekologinio projekto „Mažos ir didelės gamtos paslaptys" komanda, o darbai buvo eksponuojami Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centre.

veliava2018

***

  Įstaigos pedagogai organizavo tarptautinę foto nuotraukų parodą Vėliavos plazdėjime, Lietuvą matau“. Joje dalyvavo 47 ikimokyklinės įstaigos iš visos Lietuvos, mokyklos iš Airijos , Oslo.

 

                            PLAČIAU


2017 m.

smagus2017   Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Volungėlė" 2017 m. „Siūlinukų" ir „Mezginukų" grupių pedagogai įgyvendino įstaigos projektą Smagūs pirštukų žaidimai". Kūrybinė grupė: auklėtojos Alina Vitkalova, Alma Rumšienė, Erika Liutinskienė.

Projekto įgyvendinimo produktai: 1 katalogas2 katalogas3 katalogas.

futboliukas2017 ***

 Įstaigos pedagogai laimėjo Lietuvos futbolo federacijos ilgalaikės programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projekto FUTBOLIUKAS. Kiškis Hansas žaidžia futbolą" konkursą, sportinius prizus ir 2017 m. organizavo sporto renginius vaikams ir bendruomenei. Fanalo renginiams vadovavo auklėtojos Vilma ir Danutė. Renginių nuotraukos.

lietuva2017   ***

  Įstaigos projekto „Aš - gintaro krašto pilietis“ komanda 2017 m. sausio 16-20 d. organizavo teminę savaitę  „Mano gimtas miestas - Klaipėda“.  

ekologinis2017

 ***

  Įstaigos ekologinio projekto „Mažos ir didelės gamtos paslaptys" komanda 2017 m. organizavo teminę savaitę „Pusiaužiemį sutikime sveiki ir linksmi“ ir pavasario velykinę parodą „Žalioji palangė".

  

                            PLAČIAU


2016 m.

smagus2016   Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Volungėlė" 2016 m. „Siūlinukų" ir „Mezginukų" grupių pedagogai įgyvendino įstaigos projektą „Smagūs pirštukų žaidimai“Kūrybinė grupė: auklėtojos Alina Vitkalova, Alma Rumšienė, Ramunė Šukienė, logopedė Ilona Tautavičienė.

Projekto įgyvendinimo produktai: katalogas, katalogas, katalogasVaizdus projekto pristatymas 

klaipeda2016   ***

  Įstaigos projekto „Aš - gintaro krašto pilietis“ komanda 2016 m. paminėjo Klaipėdos krašto dieną (sausio 15 d.) organizuodama renginius. 

Vasario 16-ajai buvo skirta teminė akcija ir piešinių paroda.

Kovo 11 d. skirti renginia: koncertas ir viktorina „Lietuva - mano tėviškėlė“ ir pramoga „Seku seku pasakėlę“.

augintinis2016

***

  Įstaigos ekologinio projekto „Mažos ir didelės gamtos paslaptys“ komanda 2016 m. organizavo šeimos nuotraukų parodą „Aš ir mano augintinis“.

maiselis2016

 ***

  Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė" inicijavo respublikinio projekto Mano šeimos ypatingas pirkinių maišelis“, skirto Europos atliekų mažinimo savaitei, vykdymą. Projekte dalyvavo 33 šalies ikimokyklinės įstaigos, pasiūta 836 ypatingi maišeliai. 

 

                   PLAČIAU


2015 m.

ekologinis2015 

  Tęsiasi įstaigos ekologinio projekto „Mažos ir didelės gamtos paslaptys" įgyvendinimas.

tautine2015 ***

   Įstaigos tęstinio tautinio projekto ,,Aš - gintaro krašto pilietis" įgyvendinimui suburta nauja darbo grupė.  Įstaigoje pradėtos minėti net trys įsimintinos datos: Sausio 15 d. švenčiama Klaipėdos atgavimo diena; Vasario 16 d. švenčiama Valstybės atkūrimo diena; Kovo 11 d. švenčiama Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.

 

zeme2015

***

  2015 m. mūsų įstaigos pedagogai inicijavo   respublikinį  ekologinį projektą Žemė mano delnuose". 

Organizuota teminė savaitė ir jos finalinis renginys „Siųsiu žinią žemei" (dalyvavo įvairių Klaipėdos miesto ikimokyklinių įstaigų atstovai), šventinis žaliųjų želdinių paroda, išvykos ir kt.

                                        PLAČIAU


2014 m.

akmenukas2014

   

   Įstaigos „Aitvariukų“ grupė įgyvendino du grupės projektus: „Aitvariukų pasakos“ ir ,,Akmenukas iš mano kišenės“. 

profes2014 ***

   Įgyvendindami grupės projektą „Profesijų pasaulis“ (2014 m.), „Drevinukų" grupės vaikai lankėsi tėvų darbovietėse: Klaipėdos savivaldybėje, P.Mašioto mokykloje, Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje Klaipėdoje ir kitur. 

knyga2014

***

   „Drevinukų" grupė įgyvendino  grupės projektą ,,Ganau, ganau raideles, po spalvotas knygeles". 

tautine2014   ***

   Įstaigos tęstinio tautinio projekto ,,Aš - gintaro krašto pilietis" komanda organizavo tautinę savaitę „Lietuvėle tu mana, šalele gimtine“skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Vaikai vyko į muziejus, dalyvavo šventiniuose renginiuose „Kvietkeliais išdabinsiu aš brangią Lietuvėlę“ ir „Lietuva apipinta legendomis".

ekologinis2014

***

   Įstaigos ekologinio projekto „Mažos ir didelės gamtos paslaptys" komanda 2016 m. organizavo etnoekologinę teminę savaitę „Žiemos rūpesčiai ir džiaugsmai" ir Žemės dieną.

vetrunge2014

   ***

  2014 m. įstaigos bendruomenė organizavo ir vykdė respublikinį projektą „Vėtrungė vaikystės namams"

Projekto metu buvo kviečiama padėti sugrąžinti vėtrunges iš praeities, sukurti Lietuvą, šeimą, vaikystę ir džiaugsmą simbolizuojančias vėtrunges. 

 

                                PLAČIAUĮstaigos laikraštis ŠARKŲ ŽINIOS"
2010-2012 m.
 

  (Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2024-03-15)

 

 

 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.