svetaines-medis   EN  RU  NEĮGALIESIEMS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Lopšelio- darželio adresas:

I. Simonaitytės g. 26, Klaipėda 95135

El.paštas volungeleklaipeda@gmail.com

Mob. +370 682 07 907

Juridinio asmens kodas - 190427939

Lietuvos pasirengimas ekstremalioms situacijoms

72lt

1Online-logo 1

 

0 Vaiko labui LOGO jpg

 

22

 

AM logo geltonas 1

 

LOGO ZD SUP spalvotas GALUTINIS 2021

 

sveika mokykla logotipas RGB

 

 

Zipio draugai logo Lietuva

 

 

58711

 

Logotipas 

 

 

Paieška
Mus jau aplankė
Articles View Hits
1076545

Valdymo struktūra


Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ valdymo struktūra

Įstaigos vadovų vadybinės veiklos sritys:
1.     Direktorė Renata Vasiliauskienė:

1.1.  kuruoti direktoriaus pavaduotojo ugdymui, direktoriaus pavaduotojo, specialisto, raštinės administratoriaus veiklą, teikti metodinę pagalbą;

1.2.  vadovauti mokytojų tarybai, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologų) atestacinei komisijai;

1.3.  organizuoti:

1.3.1.  strateginio plano, metinio veiklos plano rengimą ir vykdymą;

1.3.2. vaikų priėmimą grupių komplektavimą;

1.3.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį švietimą;

1.3.4. vaikų pasiekimų ir pažangos tyrimus;

1.3.5. kuruojamų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, gerosios patirties sklaidą;

1.4.  koordinuoti:

1.4.1. įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo vykdymą;

1.4.2. įstaigos tarybos, tėvų tarybos, darbo tarybos veiklą;

1.4.3. informacinių ir komunikacinių technologijų diegimą;

1.4.4. miesto, šalies ir tarptautinių projektų vykdymą.

                   2.    Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ilona Gaidienė:
                         2.1.  kuruoti įstaigos pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų veiklą, tekti metodinę pagalbą;
                   2.2.  sudaryti:
                   2.2.1. pedagoginių darbuotojų tarifikaciją;
                   2.2.2. pedagogų, dirbančių pagal netipines programas, darbo tvarkaraščius;
                   2.2.3. pedagoginių darbuotojų darbo grafikus ir darbo užmokesčio žiniaraščius;
                   2.3.  vadovauti Vaiko gerovės komisijai;
                   2.4.  organizuoti:
                   2.4.1. priešmokyklinio ugdymo pedagogų pusmečio veiklos planų sudarymą;
                   2.4.2. kuruojamų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą ir gerosios patirties sklaidą;
                   2.4.3. vaikų dalyvavimo konkursuose, projektuose stebėseną;
                   2.4.4. ugdomąją veiklą, ugdomosios ir edukacinių aplinkų kūrimą;
                   2.5.  koordinuoti:
                   2.5.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą;
                   2.5.2. pagalbos teikimą ugdymo įstaigos nelankantiems vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams);
                   2.5.3. krizių valdymo, vaiko teisių pažeidimų prevenciją;
                   2.5.4. vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimą;
                   2.5.5. įstaigos metodinės tarybos veiklą;
                   2.5.6. įstaigos švenčių, parodų, konkursų, kitų renginių organizavimą;
                   2.6. vykdyti elektroninio dienyno administravimą bei priežiūrą;
                   2.7.  pavaduoti direktorių jam nesant;
                   2.8.  vykdyti kitus direktoriaus trumpalaikius ir nenuolatinio pobūdžio pavedimus;

3.     Direktoriaus pavaduotoja Ona Untulienė:

3.1.  kuruoti aptarnaujančio personalo veiklą, teikti metodinę pagalbą;

3.2.  sudaryti aptarnaujančio personalo mėnesinius darbo grafikus ir darbo užmokesčio žiniaraščius;

3.3.  vykdyti įstaigos teritorijos, pastato, patalpų priežiūrą, jų paruošimą naujiems mokslo metams;

3.4.  organizuoti:

3.4.1. sanitarijos ir higienos, priešgaisrinių ir darbo saugos reikalavimų vykdymą,

3.4.2. viešuosius pirkimus;

3.4.3. trumpalaikio ir ilgalaikio turto įsigijimą, padalijimą, inventorizaciją;

3.4.4. aptarnaujančio personalo kvalifikacijos tobulinimą ir gerosios patirties sklaidą;

3.5.  pavaduoti įstaigos direktorių jam nesant;

3.6.  vykdyti kitus direktoriaus trumpalaikius ir nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


(Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2022-07-29)

 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.