svetaines-medis   EN  RU  NEĮGALIESIEMS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Lopšelio- darželio adresas:

I. Simonaitytės g. 26, Klaipėda 95135

El.paštas volungeleklaipeda@gmail.com

Mob. +370 682 07 907

Juridinio asmens kodas - 190427939

Lietuvos pasirengimas ekstremalioms situacijoms

72lt

1Online-logo 1

 

0 Vaiko labui LOGO jpg

 

22

 

AM logo geltonas 1

 

LOGO ZD SUP spalvotas GALUTINIS 2021

 

sveika mokykla logotipas RGB

 

 

Zipio draugai logo Lietuva

 

 

58711

 

Logotipas 

 

 

Paieška
Mus jau aplankė
Articles View Hits
1060025

Kita veikla

2024 m.

 Informacija ruošiama

2023 m.

ŽAISKIME GARSŲ ŽAIDIMUS (2023-03-03)

Lavinkime vaikų girdimąjį suvokimą! Garsų tarimui, sakinių formavimuisi ir visam kalbos vystymuisi labai svarbus yra girdimasis suvokimas. Tai gebėjimas skirti ir atpažinti nekalbinius bei kalbinius garsus, suprasti garsinę informaciją.

Vaikų, kurie turi sunkumų atpažinti garsinius dirgiklius, kalba plėtojasi lėčiau. Jie gali negebėti diferencijuoti iš klausos panašiai skambančių garsų, kartais negirdi žodžio pabaigos, todėl netaria galūnių. Todėl nuo pat ankstyvojo amžiaus būtina žaisti su vaiku garsų žaidimus.

Žaidimus rasite lankstinuke, kurį sukūrė logopedė Lina

***
RESPUBLIKINĖ PARODA ,,TYLOS GALIA" (2023-11-21)

Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“ spalio-lapkričio mėn. organizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų virtualią sensorinių kampelių parodą. Parodos tikslas – skatinti pedagogus dalintis gerąja darbo patirtimi, įrenginėjant sensorinius, ramybės kampelius, kuriuose lavinami visi pojūčiai – rega, klausa, uoslė, jutimas, naudojant įvairias meninės raiškos priemones, įrenginius, objektus. Parodoje dalyvavo 28 dalyviai.

Parodos apibendrinimas - video.

2023tylos-galia.jpg

***

METODINĖ DIENA-PRAKTIKUMAS „INOVATYVIŲ PRIEMONIŲ IR TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS UGDYMO PROCESE, SIEKIANT MOKINIŲ ASMENINĖS PAŽANGOS“ (2023-11-22)

2023 m. lapkričio 22 d. Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Volungėlė“ vyko Metodinė diena-praktikumas „Inovatyvių priemonių ir technologijų taikymas ugdymo procese, siekiant mokinių asmeninės pažangos“, kurioje dalyvavo 5 lopšelių-darželių („Ąžuoliukas", ,,Berželis“, „Volungėlė“, „Papartėlis“, ,,Žuvėdra“) atstovai. Metodinę dieną pradėjo, pranešimą skaitė ir dalyvius pakvietė atlikti planšetiniuose kompiuteriuose užduotį l/d ,,Volungėlė“ direktorė Renata Vasiliauskienė, metodinę dieną moderavo direktoriaus pavaduotoja ugdymuiIlona Gaidienė, savo patirtimi dalinosi ir pranešimus skaitė l/d ,,Ąžuoliukas“ meninio ugdymo mokytoja Ieva Kurmienė, l/d ,,Berželis" logopedė Modesta Stončiuvienė, l/d ,,Volungėlė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja Agnė Bumblauskaitė, meninio ugdymo mokytoja Rūta Budinavičienė, l/d ,,Žuvėdra" mokytoja Indrė Drungilienė, l/d „Papartėlis“ mokytojos Raimonda Miciuvienė, Raimonda Butkuvienė, Brigita Gendvilaitė. L/d ,,Volungėlė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vilma Gedminienė parodė filmuotą atvirą veiklą. Mokytojai ir vadovai dalinosi gerąja patirtimi, sukurtomis skaitmeninėmis priemonėmis, kuriomis būtų galima pasiekti ugdymo(si) tikslus, didinti ugdytinių motyvaciją, skatinti veikti ir pajusti atradimo džiaugsmą. Dėkojame lektoriams ir visiems dalyviams už galimybę kartu plėtoti skaitmeninę, komunikavimo ir kitas kompetencijas.

 
***
ĮSTAIGOS PARODA „KLAIPĖDA - ŽIBINTŲ MIESTAS"

2023 m. gruodžio mėnesį buvo organizuota vaikų ir tėvelių darbų paroda, kuri puošė Įstaigos koridorius iki pat Kalėdų.

Parodos darbų nuotraukos

2023paroda


2022 m.
 
METODINIŲ PRIEMONIŲ KŪRIMO PROJEKTAS ,,STALO ŽAIDIMAI“
2022-10-28

Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“ rugsėjo-spalio mėn. organizavo respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinių priemonių kūrimo projektą ,,Stalo žaidimai“. Mūsų Įstaigos imokytojos pakvietė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojus, logopedus pasinerti į nuostabius stalo žaidimų labirintus ir sukurti savo stalo žaidimą. Metodinių priemonių kūrimo projekte „Stalo žaidimai“ dalyvavo daugiau nei 150 respublikos pedagogų, kurių sukurtus darbus galite pamatyti elektroninėje knygoje.

***
DALYVAUJAM TARPTAUTINĖJE KONFERENCIJOJE
2022-11-11

2022 m. lapkričio 10 d. Klaipėdos universiteto Aula Magna salėje vyko tarptautinė konferencija „STEAM ugdymas tiesia kelius į sėkmę“. Konferencijoje pranešimus skaitė LR Švietimmo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius, KU profesorė dr. Rūta Girdzijauskienė, Bukarešto gimnazijos direktorė Cazan Cosmina ir kt. Konferencijoje su stendiniu pranešimu „Skambantys tyrinėjimai: muzikinės STEAM idėjos priešmokykliniame amžiuje“ dalyvavo įstaigos meninio ugdymo mokytoja Rūta Budinavičienė. Mokytoja pristatė rengiamą knygą.

2022 11 10KONFERENCIJA
 
***
MOKYTOJŲ METODINĖ DIENA „VOLUNGĖLĖJE“
2022-11-15

2022 m. lapkričio 15 d. Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Volungėlė“ vyko metodinė diena ,,Įtraukiojo ugdymo realizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ , kurioje dalyvavo 6 Klaipėdos lopšelių-darželių atstovai (,,Ąžuoliuko“, ,,Berželio“, „Volungėlės“, ,,Žemuogelės“, ,,Žilvičio“, ,,Žuvėdros“). Pranešimą skaitė ir renginį moderavo „Volungėlės“ direktorė Renata Vasiliauskienė, pranešimus skaitė ,,Ąžuoliuko“ mokytojos Vida Garbenčienė, Vilija Stonė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Kulikauskė, ,,Berželio“ logopedė Modesta Stončiuvienė, mokytojos Valentina Skurichina ir Ilona Virbašienė, „Volungėlės“ logopedė Lina Kuprelienė ir mokytoja Vaiva Bumbauskienė, „Žuvėdros“ mokytoja Renata Serapinaitė. Mokytojai ir vadovai dalinosi gerąja patirtimi, kokios priemonės, ugdomosios veiklos įtraukia specialiuosius ugdymo poreikius turinčius vaikus, atliko įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose SSGG analizę. Dėkojame lektoriams ir visiems dalyviams už galimybę kartu plėtoti kompetencijas. 

2022 metodine diena
***
MOKYTOJŲ METODINĖ DIENA KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „BERŽELIS“
2022-11-24

2022 m. lapkričio 22 d. Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ pedagogės dalyvavo Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“ organizuotoje metodinėje dienoje „Veiksmingiausi projektų metodų taikymo būdai, apjungiant visą bendruomenę“.

Įstaigos mokytojos Erika Liutinskienė ir Alma Rumšienė pristatė pranešimą „Veiksmingiausių metodų ir būdų taikymas ilgalaikiame įstaigos projekte „Mažos ir didelės gamtos paslaptys“, apjungiant visą bendruomenę“. Pedagogės dalinosi patirtimi, kaip aktyvinti vaikų, tėvų, pedagogų ir visos darželio bendruomenės tarpusavio bendradarbiavimą, dalyvaujant įstaigos organizuojamuose renginiuose, kuriant edukacines erdves, siūlant veiklas, kurios skatintų vaikus išbandyti naujus pasaulio pažinimo būdus. Supažindino su būdais ir priemonėmis, padedančiomis informuoti ir suburti bendruomenę bendram tikslui. Mokytojos pristatė įstaigos pedagogų sukurtą aplanką „Edukacinės erdvės“.

Išvada. Tėvelių dalyvavimas visos bendruomenės darželio gyvenime, domėjimasis vaikų veikla ir noras prisidėti prie ugdymo proceso yra labai svarbus. Kai suaugusieji žvelgia pozityviai ir noriai įsitraukia į organizuojamus renginius, tai skatina vaikų motyvaciją pažinti aplinką, kurioje jie gyvena, vaikai tampa veiklesni, smalsesni, gerėja ugdytinių pasiekimai.

Pedagogės išklausė kitų Klaipėdos lopšelių-darželių: „Berželis“, „Pušaitė“, „Žuvėdra“, pranešimus, kaip jiems sekasi suburti savo bendruomenes, vykdant projektus.

***
KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „PRIE ARBATOS PUODELIO“
2022-12-20

Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“ organizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo įstaigų vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų parodą „Prie arbatos puodelio“ tarptautinei arbatos dienai paminėti, kuri švenčiama gruodžio 15 d. Projekto organizatorės, pasiūlė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojoms su vaikais pasikalbėti apie arbatos naudą, žoleles, paragauti įvairių rūšių arbatos ir sukurti arbatos puodelius iš antrinių ir gamtinių medžiagų. Parodoje dalyvavo daugiau nei 100 dalyvių, kurių sukurtus puodelius galite pamatyti elektroninėje knygoje

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

2021 m.  

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VAIKŲ KELIONĖ Į „VERSMĖS“ PROGIMNAZIJĄ

IMG 20211108 095203  IMG 20211108 100126  IMG 20211108 100858  IMG 20211108 101837

IMG 20211108 100816  IMG 20211108 101956  


2020 m.

SAUSIO 24 D. MEŠKA KVIEČIA PUODELIUI ARBATOS2020 pusiauziemis

 ***

MOLIŪGŲ PARODA ĮSTAIGOS KIEME ( 2020-10-12) 

moliugo-sypsena 


2018 m.

BALTOS KALĖDOS. NAMELIŲ PARODA

5 73


2017 m.

ŽIBINTŲ PARODA

 2017zibintai 2017 adventas6


2016 m. 

PARODA „RUDENUKAS“

2016 rudenukai12016 rudenukai2

2016 rudenukai3 

***

NAMELIŲ KARPINIŲ PARODA

2016 metų aplinka 5 2016 metų aplinka 4

2016 metų aplinka 1 2016 metų aplinka 2  


2015 m.

Etninės kultūros savaitė  „KAD IR JUODA DUONA, BET SAVOJ GIMTINĖJ“ (2015-09-21)

kalaiuse

 • Spustelėkite padidinti vaizdą kaliaus1.JPG
 • Spustelėkite norėdami padidinti vaizdą kaliaus2.JPG
 • Spustelėkite norėdami padidinti vaizdą kaliaus3.JPG
 • Click to enlarge image kaliauses31.JPG
 • Click to enlarge image kaliauses4.JPG
 • Click to enlarge image kaliauses42.JPG
 • Click to enlarge image kaliauses5.JPG
 • Click to enlarge image kaliauses6.JPG
 • Click to enlarge image kaliauses7.JPG
 • Click to enlarge image kaliauses8.JPG
 •  

Dalyvaujame respublikinėje etnografinių regionų metams skirtoje programoje Etninės kultūros savaitė mokykloje 2015 m.“ 

Veiklų skelbimai >>  rasti

***

MEDUOLIŲ MIESTELIS

Vaikų, jų šeimų ir pedagogų saugomų ir puoštų kepinių paroda

 • Click to enlarge image 2015meduoliai_1.JPG
 • Click to enlarge image 2015meduoliai_10.JPG
 • Click to enlarge image 2015meduoliai_3.JPG
 • Click to enlarge image 2015meduoliai_5.JPG
 • Click to enlarge image 2015meduoliai_7.JPG
 • Click to enlarge image 2015meduoliu-miestas_1.JPG
 • Click to enlarge image 2015meduoliu-miestas_12.JPG
 • Click to enlarge image 2015meduoliu-miestas_13.JPG
 • Click to enlarge image 2015meduoliu-miestas_14.JPG
 • Click to enlarge image 2015meduoliu-miestas_17.JPG
 • Click to enlarge image 2015meduoliu-miestas_18.JPG
 • Click to enlarge image 2015meduoliu-miestas_22.JPG
 • Click to enlarge image 2015meduoliu-miestas_23.JPG
 • Click to enlarge image 2015meduoliu-miestas_5.JPG
 • Click to enlarge image 2015meduoliu-miestas_9.JPG

2014 m.

RUDENS GĖRYBIŲ PARODA

2014rudenukai 1 2014rudenukai 4  

2014rudenukai 8 2014rudenukai 7

***

MOLIŪGŲ ŽIBINTŲ AKCIJA „VOLUNGĖLĖJE“

 • Click to enlarge image MOLIUGUakcija1.JPG
 • Click to enlarge image MOLIUGUakcija10.JPG
 • Click to enlarge image MOLIUGUakcija11.JPG
 • Click to enlarge image MOLIUGUakcija13.JPG
 • Click to enlarge image MOLIUGUakcija14.JPG
 • Click to enlarge image MOLIUGUakcija2.JPG
 • Click to enlarge image MOLIUGUakcija3.JPG
 • Click to enlarge image MOLIUGUakcija4.JPG
 • Click to enlarge image MOLIUGUakcija5.jpg
 • Click to enlarge image MOLIUGUakcija8.JPG
 •  

***

Šeimų darbų paroda „PER PUSNIS KLAMPOLJA LINKSMI NYKŠTUKAI“

 nykstukai-a nykstukai 2

nykstukai 1 nykstukai 3

nykstukai 4 nykstukai 5


 2013 m.

„Šiaudinukų“ grupės vaikų  AKCIJA „Vaišės žvėreliams ir paukšteliams“ — ekskursija į mišką (2013 m. sausis):

2013miske1 2013miske2

2013miske3 2013miske4


2012 m.  

Birželio mėn. 13 d. (trečiadienį) „Volungėlėje“ vyko VASAROS STOVYKLOS DIENA: linksmos estafetės, ritminės išdaigos, piknikas, žaidimai ir kitos pramogos (net pietų miego metu!).

 • Click to enlarge image 2012vasaros-stovykla1.jpg
 • Click to enlarge image 2012vasaros-stovykla10.jpg
 • Click to enlarge image 2012vasaros-stovykla2.jpg
 • Click to enlarge image 2012vasaros-stovykla3.jpg
 • Click to enlarge image 2012vasaros-stovykla4.jpg
 • Click to enlarge image 2012vasaros-stovykla5.jpg
 • Click to enlarge image 2012vasaros-stovykla6.jpg
 • Click to enlarge image 2012vasaros-stovykla7.jpg
 • Click to enlarge image 2012vasaros-stovykla8.jpg
 • Click to enlarge image 2012vasaros-stovykla9.jpg
 •  

***

PARODA „RUDENUKŲ EISENA“

 2012rudenukai 2012rudenukai1

2012rudenukai2 2012rudenukai5

2012rudenukai3 2012rudenukai4

2012rudenukai8 2012rudenukai7


 2011 m.

BESMEGENIŲ PARODA

1011besmegeniai2 2011besmegeniai

2011besmegeniai1 2011besmegeniai3

***

SUPERMIESTO - KLAIPĖDOS DOVANA SUPERVAIKAMS

2011 m. gegužės 31 dieną Supermiesto - Klaipėdos štabas aplankė Klaipėdos miesto l/d „Volungėlė“, kuriai įteikė „Samsung“ televizorių, laimėtą LNK projekte „Lietuvos Supermiestas“.
„Lietuvos Supermiesto“ Klaipėdos komandos prodiuseris Gintaras Bendžius džiaugėsi mažųjų darželio auklėtinių talentais, vaikų žaismingumu bei bendruomenės vieningumu. Klaipėda džiaugiasi, kad turi tokius nuostabius mažuosius draugus, kurie ateityje puoselės ir garsins savo Supermiestą.
Klaipėdos komandos štabas dėkoja l.-d. „Volungėlė“ už nuoširdžią pagalbą bei entuziazmą siekiant Klaipėdai padovanoti Supermiesto vardą.

Klaipėdos „Supermiesto“ himnas

 supermiestasVolungele

 • Click to enlarge image supermiestasVolungele_1.JPG
 • Click to enlarge image supermiestasVolungele_2.JPG
 • Click to enlarge image vaikyste20111.JPG
 • Click to enlarge image vaikyste20112.JPG
 • Click to enlarge image vaikyste20113.JPG
 • Click to enlarge image vaikyste20114.JPG
 • Click to enlarge image vaikyste20115.JPG
 •  

 2010 m.

RUDENS GĖRYBIŲ PARODA

 • Click to enlarge image 2010rudenukai1.JPG
 • Click to enlarge image 2010rudenukai10.JPG
 • Click to enlarge image 2010rudenukai11.JPG
 • Click to enlarge image 2010rudenukai2.JPG
 • Click to enlarge image 2010rudenukai3.JPG
 • Click to enlarge image 2010rudenukai4.JPG
 • Click to enlarge image 2010rudenukai5.JPG
 • Click to enlarge image 2010rudenukai6.JPG
 • Click to enlarge image 2010rudenukai7.JPG
 • Click to enlarge image 2010rudenukai8.JPG
 •  

***

Eglučių paroda

2010egles1 2010egles2

 

2010egles3 2010egles4


2009 m.

PARODA „RUDENUKŲ EISENA“

2009rudenukai 2009rudenukai 2 2009rudenukai 3

2009rudenukai 5 2009rudenukai 6

2009rudenukai 4 2009rudenukai 8 2009rudenukai 9

 


2008 m.

RUDENS GĖRYBIŲ PARODA

2008rudenukai 1 2008rudenukai 2

2008rudenukai 3 2008rudenukai 4 2008rudenukai 5

 


2007 m.

RUDENS GĖRYBIŲ PARODA

2007rudenukai 2 2007rudenukai 4

 2007rudenukai 6 2007rudenukai 52007rudenukai 9

2007rudenukai 11 2007rudenukai 7 2007rudenukai 10

(Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2023-02-24)

 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.