svetaines-medis   EN  RU  NEĮGALIESIEMS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Lopšelio- darželio adresas:

I. Simonaitytės g. 26, Klaipėda 95135

El.paštas volungeleklaipeda@gmail.com

Mob. +370 682 07 907

Juridinio asmens kodas - 190427939

Lietuvos pasirengimas ekstremalioms situacijoms

72lt

1Online-logo 1

 

0 Vaiko labui LOGO jpg

 

22

 

AM logo geltonas 1

 

LOGO ZD SUP spalvotas GALUTINIS 2021

 

sveika mokykla logotipas RGB

 

 

Zipio draugai logo Lietuva

 

 

58711

 

Logotipas 

 

 

Paieška
Mus jau aplankė
Articles View Hits
1085374

Nuostatai

 

                                                                                                                                                                         PATVIRTINTA
                                                                                                                                                                         Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
                                                                                                                                                                         2022 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T2-164
                                                                                                                                                                         

Klaipėdos lopšelio-DARŽELIO „Volungėlė“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ nuostatai (toliau — Nuostatai) reglamentuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ (toliau — Įstaiga) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, grupę, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, būdus, vykdomas programas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, ugdymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Įstaigos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, pedagogų metodinę veiklą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimą, atestaciją, lėšų šaltinius ir jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir veiklos priežiūrą, Įstaigos reorganizavimą, likvidavimą, pertvarkymą ar vidaus struktūros pertvarką.
 2. Įstaigos oficialusis pavadinimas — Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė, trumpasis pavadinimas — lopšelis-darželis „Volungėlė. Duomenys apie Įstaigą, kaip juridinį asmenį, kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190427939.
 3. Įstaigos teisinė forma — biudžetinė įstaiga, priklausomybė — savivaldybės.
 4. Įstaigos savininkė — Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas 111100775, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija — Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, kuri sprendžia Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos švietimo ir kituose įstatymuose bei šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus įgaliojimus.
 5. Įstaigos buveinė — I. Simonaitytės g. 26, 95135 Klaipėda.
 6. Įstaiga įsteigta 1982 m., kaip 34-asis vaikų lopšelis-darželis. 1989 m.  įstaigai suteiktas pavadinimas  „Volungėlė“. 
 7. Įstaigos grupė ir pagrindinė paskirtis — ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis.
 8. Įstaigos mokymo kalba — lietuvių.
 9. Įstaigoje ugdymas vykdomas grupinio ir pavienio mokymosi formomis kasdsieniu ar nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu.
 10. Įstaigoje vykdomos priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo ir kitos neformaliojo vaikų švietimo programos.
 11. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis atributiką, antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais (>parsisiųsti pilną versiją, >pasisiųsti įsakymą).

(Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2022-08-05)

 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.