svetaines-medis   EN  RU  NEĮGALIESIEMS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Lopšelio- darželio adresas:

I. Simonaitytės gatvė 26, Klaipėda 95135

El.paštas:

info@volungele.lt

Tel./faksas (8-46) 322316

Juridinio asmens kodas - 190427939

Mus jau aplankė
Articles View Hits
589787
Paieška

Paslaugos

Įstaigos darbo laikas: nuo 7.30 val. iki 18.00 val. (10,5 val. režimu)

 Prašymus dėl vaiko priėmimo į Klaipėdos lopšelį-darželį "Volungėlė" teikti Klaipėdos miesto savivaldybės tinklalapyje www.klaipeda.lt (priėmimas į darželius)

 Švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbas vasaros mėnesiais 2019 metais

 


 

 Nuoroda į Elektroninių valdžios vartų svetainę. 


Klaipėdos miesto savivaldybės 
tarybos 2016 m. gegužės 26 d.
sprendimo Nr. T2-143             
priedas                                    

atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, REGOS UGDYMO CENTRO Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams ir ĮSTAIGŲ darbuotojams

Eil.

Nr.

Grupės

Atlyginimo dydis (Eur) už:

maisto produktus

(vienos dienos kaina)

patiekalų gamybą

(vieno mėnesio kaina)

1.

Lopšelio grupėse, veikiančiose:

   

1.1.

10,5 arba 12 valandų

1,98

15,00

1.2.

24 valandas

2,25

15,00

2.

Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, veikiančiose:

   

2.1.

10,5 arba 12 valandų

2,25

15,00

2.2.

24 valandas

2,53

15,00

3.

Mokyklose-darželiuose pradinių klasių mokiniams, Regos ugdymo centro Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams, įstaigų darbuotojams

2,96*

 

* Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą.

 
Aprašo ištraukos: 
 
ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ NUSTATYMAS
 
Atlyginimą už maitinimo paslaugą sudaro dvi dalys: atlyginimas už maisto produktus ir atlyginimas už patiekalų gamybą.
Atlyginimas už maisto produktus - tai dienos mokestis už maisto produktus su prekių pirkimo pridėtinės vertės mokesčiu.
Atlyginimas už patiekalų gamybą- tai nekintantis mėnesio mokestis.
Naujai priimtiems vaikams atlyginimas už patiekalų gamybą skaičiuojamas proporcingai lankytam dienų skaičiui nuo pirmos lankymo dienos. Išvykstantiems vaikams atlyginimas už patiekalų gamybą skaičiuojamas iki išvykimo dienos.
 
Kai vaikas nelanko įstaigos, atlyginimas už maisto produktus yra nemokamas.
Kai įstaiga nevykdo ugdymo proceso, atlyginimas už matinimo paslaugą nemokamas.
Įstaigai vykdant ugdymo procesą, tėvai (globėjai, rūpintojai) savo kasmetinių atostogų metu turi teisę keturias savaites per metus nevesti vaiko į ugdymo įstaigą ir nemokėti atlyginimo už maitinimo paslaugą, pateikę prašymą raštu (prie prašymo pridėti dokumentą iš darbovietės) prieš 10 kalendorinių dienų.
 
ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ LENGVATOS
 
Atlyginimas už maitinimo paslaugą (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse) tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu mažinamas 50 %, jeigu:
 • šeima augina tris ir daugiau vaikų, kai du arba daugiau šeimos vaikų lanko bendrojo ar ikimokyklinio ugdymo įstaigą, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
 • vaikas turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, tai patvirtinus teisės aktų nustatyta tvarka;
 • vaiko abu tėvai yra bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniai arba universitetų, kolegijų nuolatinių studijų studentai;
 • yra sunki šeimos materialinė padėtis dėl laikinai susidariusių aplinkybių ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos komisija priėmė sprendimą dėl lengvatos taikymo.
Atlyginimas už maitinimo paslaugą (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse) nemokamas, jeigu:
 • šeima gauna socialinę paramą ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius pateikė apie tai pranešimą;
 • vaikas auga socialinės rizikos šeimoje ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija priėmė sprendimą dėl vaiko ugdymo.
Prašymai ir dokumentai, kurių pagrindu taikomos atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatos, pateikiami įstaigos vadovui, priimant vaiką į švietimo įstaigą. Netekus teisės į lengvatą, apie tai tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsiant informuoti įstaigos vadovą.

RĖMIMAS
GALIMYBĖ SUTEIKTI 2 procentų PARAMĄ
 
Nuo 2003 metų sausio 1 dienos kiekvienas nuolatinis Lietuvos gyventojas, sumokėjęs pajamų mokestį, gali suteikti paramą, nustatytą GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO įstatymu Nr. IX-1007.

Pagal šio Įstatymo 34 straipsnį valstybinė mokesčių inspekcija nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams) pasibaigus, privalo pravesti Lietuvos įstaigoms ir organizacijoms, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turinčioms teisę gauti paramą, iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos, kurią gyventojas sumokėjo per kalendorinius metus.

 • Paramą galima suteikti šioms Lietuvoje įregistruotoms, paramos gavėjo statusą turinčioms įstaigoms ir organizacijoms:
 • Paramos ir labdaros fondams
 • Biudžetinėms įstaigoms (mūsų lopšelis-darželis ,,Volungėlė" yra biudžetinė įstaiga, galinti gauti šią paramą; jos sąskaita Šiaulių banke LT 487180500001142056).
 • Kitoms pelno nesiekiančioms įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skirstomas jų steigėjams, dalininkams, nariams.

KAIP TAI PADARYTI?

Šio pajamų mokesčio pervedimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002-09-25 įsakymu Nr. 305.

Patogiausias būdas - kreiptis į lopšelio-darželio grupės auklėtoją arba į administraciją, kur Jums bus pateiktas prašymas pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos ir paaiškinta kaip jį užpildyti. Lopšelio-darželio administracija įsipareigoja užpildytą Jūsų prašymą pateikti mokesčių inspekcijai.

Arba Jūs galite tai atlikti ir elektroniniu būdu. Apie tai platesnę informaciją rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklapyje hptt://deklaravimas.vm.lt.

Tad jums pakanka užpildyti pateiktą prašymą, įrašant būtinus duomenis apie remiamą įstaigą.
ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD JUMS PAPILDOMAI TAI NIEKO NEKAINUOS. TIESIOG - TAI VIENAS-DU PROCENTAI NUO TOS MOKESČIŲ SUMOS, KURI JAU SUMOKĖTA VALSTYBEI.

Aišku, galima ir nieko nedaryti. Tada tie du procentai nepateks lopšeliui-darželiui, Jūsų sumokėtas pajamų mokestis pateks į bendrą valstybės biudžeto katilą ir, tikėtina, kad šie pinigai bus nukreipti į kitas įstaigas ar organizacijas.


KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI :

 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PASLAUGOS IR NAUDOJIMOSI STADIONAIS (SPORTO AIKŠTYNAIS) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO", 2017 m. rugsėjo 14 d. Nr. T2-219 >> parsisiųsti
 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Sprendimas "DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" 2015 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-352 >>parsisiųsti

 • Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-09 įsakymo Nr. AD1-2631 priedas "INDIVIDUALIŲ UGDYMO PRIEMONIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS REKOMENDACINIS SĄRAŠAS" >> parsisiųsti

 • DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-32 „DĖL ĮKAINIO UŽ PATIEKALŲ GAMYBĄ NUSTATYMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE, MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE IR REGOS UGDYMO CENTRE PAKEITIMO >>parsisiųsti

 • KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS (2012 m. lapkričio 29 d. Nr. T2-281) "DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" >> parsisiųsti

(Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2019-09-13)

 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.