Etnoekologinė teminė savaitė "Pusiaužiemis. Žiemos rūpesčiai ir džiaugsmai"
2014 m. sausio 27-31 d.

Tikslas. Susipažinti su pusiaužiemio tradicijomis. Padėti vaikui pažinti ir globoti žiemojančius paukščius, išgyventi žiemos džiaugsmus.

Uždaviniai:

Pirmadienis. Pusiaužiemio renginys „Meška verčiasi ant kito šono“

Antradienis

  • Vaikų veikla grupėse:
  • Pokalbiai diskusijos apie žiemojančius paukščius.
  • Informacijos paieška.

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis. Teminės savaitės „ Pusiaužiemis. Žiemos džiaugsmai ir rūpesčiai“ veiklos pėdsakai.

Pusiaužiemo šventės nuotraukas rasite čia.
2012 m.
Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė" ekologinio projekto ,,Rūšiuoji šiukšles - saugai gamtą" teminė savaitė

DARBO GRUPĖ:
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Bulsienė, auklėtojos Emilija Jocienė, Reda Karčikienė, Alma Rumšienė, meninio ugdymo mokytoja Rūta Budinavičienė.
VEIKLOS PĖDSAKAI.
Klaipėdos regiono atliekų rūšiavimo centro (KRATC) konkursas ,,Įdomiausias rūšiavimo projektas"
Vaizdo medžiaga: filmas-nuotraukų montažas,  filmas-renginio montažas.

Įstaigos laikraščio ,,Šarkų žinios" naujas numeris

Rūtos Budinavičienės daina ,,RŪŠIUOKIME":EKOLOGINĖ SAVAITĖ, 2012 m.
,,Gyvenkime sveikai ir žaiskime linksmai"

 

Tikslas.

Skatinti vaiką augti sveiku, padėti jam pažinti, eksperimentuoti, kurti.

 

Uždaviniai:

1.      Suteikti žinių, kodėl vaisiai ir daržovės reikalingi vaiko organizmui.

2.      Nuteikti vaiką tyrinėti, bandyti, būti išradingam, kuriant ant apšviečiamo stalo.

3.      Ugdyti gebėjimą suprasti gamtos vertę vaiko sveikatai ir kūrybai.

 

Numatoma veikla

Pirmadienis. Veikla grupėse:

·        Pokalbiai – diskusijos apie vaisius ir daržoves, kuriose yra svarbiausi vaikui reikalingi vitaminai.

·        Informacijos paieška apie vitaminus, jų naudą vaiko organizmui.

Antradienis. Vaikų kūryba ant apšviečiamo stalo. Kviečiamės draugus kartu kurti darbelius.

 

 

 

 

 

Trečiadienis. Vaisiai ir daržovės kviečia užeiti į VITAMINŲ NAMUČIUS. (kiekvieną vaikų grupę pakviesime individualiai)

 

 

Ketvirtadienis.

·        Kviečiame į ,,RŪTOS kino teatrą" (žiūrėsime filmus ,,Agurkėlio nuotykiai", ,,Obuolių maišas")

·        Sportiniai žaidimai.

Penktadienis. Teminės savaitės ,,Gyvenkime sveikai ir žaiskime  linksmai“ veiklos pėdsakai.

 

 

Dainelės ir eilėraščiai apie VITAMINUS

ŠARKŲ TYRIMŲ LABORATORIJA:

 

EKOLOGINIO PROJEKTO TEMINĖ SAVAITĖ

,,PAKALBĖK SU MEDŽIU…” , 2011

MAN KAIP IR TAU, BUVO LEMTA ATEITI Į PASAULĮ,

DŽIAUGTIS APLINKOS ŠILUMA, JOS DOSNUMU.

MES ABUDU VARTOJAME TĄ PATĮ VANDENĮ,

KVĖPUOJAME TUO PAČIU ORU, MUS MAITINA TA PATI ŽEMĖ.

MES ARTIMI, TIK SKIRIAMĖS VARDAIS : TAVO – ŽMOGUS,

MANO – MEDIS.

TIKSLAS. Gilinti ir turtinti vaikų žinias apie pavasario požymius gamtoje, apie medžių įvairovę ir jų reikšmę žmogui ir gamtai.

UŽDAVINIAI:

Veiklos organizavimas

 

PIRMADIENIS

Pokalbiai, diskusijos grupėse apie medžius, informacijos paieška literatūriniuose šaltiniuose. Pradedamas kurti GRUPĖS MEDIS.

 

ANTRADIENIS

Darželio teritorijoje su savo grupės auklėtoja ieškome pažymėtų medžių ir atliekame užduotis, kurių medelis paprašys.

 

TREČIADIENIS

Priešmokyklinių grupių vaikų išvyka į Šernų Girininkijos mišką arba į botanikos sodą.

 

KETVIRTADIENIS

Pramoga-viktorina ,,Kokią pasaką seka man medis?”

 

PENKTADIENIS

Savaitės įspūdžiai. Vaikų veiklos pėdsakai. Grupės Medžio pristatymas.

 

 

EKOLOGINĖ SAVAITĖ, 2009 m.

,,Žiemos džiaugsmai"

Tikslas

Padėti vaikui pažinti ir globoti žiemojančius paukščius, išgyventi žiemos džiaugsmus.

Uždaviniai

  • Gilinti ir turtinti vaikų žinias apie žiemojančius paukščius ir jų globą.
  • Ugdyti gebėjimą matyti ir pajusti žiemos gamtos grožį, patirti jos džiaugsmus ir pramogas.
  • Skatinti gamtoje patirtus įspūdžius išreikšti meninėmis priemonėmis.

Teminės savaitės veikla

Pirmadienis

Supažindinimas su teminės savaitės tikslu, uždaviniais ir veiklos eiga.

 

Antradienis

Veikla grupėse: pokalbiai-diskusijos apie žiemojančius paukščius; informacijos paieška, užduotėlės (namų darbo viktorinai) paruošimas apie pasirinktą žiemojantį paukštį.

 

Trečiadienis

Edukacinė valandėlė-viktorina "Šarkos Tarškos apie žiemojančius paukščius" (pateikčių demonstravimas, rateliai, užduotys ir kt.)

· Viduriniosios grupės 10.10-10.30 val.

· Vyresniosios grupės 10.40-11.10 val.

· Priešmokyklinės grupės 11.20-11.50 val.

Šarkų viktorina

Ketvirtadienis

Žaidimai ir pramogos lauke (jeigu bus nepalankus oras - sporto salėje).

Šarkų Tarškų kvietimas globoti paukštelius (lesyklėlių kabinimas).

 

Keliame lesyklėles


Sporto pramoga


Penktadienis

Teminės savaitės ,,Žiemos džiaugsmai" veikos pėdsakai.

Oi, žiema! Oi speigai!

 

Neatšils dar ilgai

Pasirūpinkim, vaikučiai,

Paukšteliai būtinai.

Jūs globos neatsisakykit,

Lesyklėles padarykit,

Trupinėlių pabarstykit.

Kai žiema pasibaigs,

Dėkos paukšteliai,

Kaip mokėdami

Po langeliu čiulbėdami.

 

Jūsų bičiulės šarkos kviečia globoti paukštelius žiemą.

EKOLOGINĖ SAVAITĖ, 2007-2008 m.:

     

 

(Pakutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2012-11-29)

 

Ekologinė savaitė