svetaines-medis   EN  RU  NEĮGALIESIEMS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Lopšelio- darželio adresas:

I. Simonaitytės g. 26, Klaipėda 95135

El.paštas volungeleklaipeda@gmail.com

Mob. 8 682 07 907

Juridinio asmens kodas - 190427939

Mus jau aplankė
Articles View Hits
653350
Paieška

Tradicijos ir pasiekimai

ĮSTAIGOS TRADICIJOS

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Volungėlė" numatytas šių tradicinių renginių organizavimas:

 • Pusiaužiemis
 • „Mūsų blynai patys skaniausi, o muzika garsiausia" - Užgavėnės
 • Trispalvės šventė „Mes - gintaro krašto piliečiai"
 • „Ried, ried margučiai" - mažosios velykėlės
 • Tau, mano mamyte
 • Šeimų šventė „Aš ir mano šeima"
 • Vyresniųjų palydos „Aš tavęs nepamiršiu"
 • Vasarvidžio šventė - Rasa
 • Mūsų kasmetinis gimtadienis
 • Sėmenė kieme - laikas rugiui į žemelę
 • Rudens vakarojimai
 • Baltojo ožio šventė
 • Advento vakarojimai „Tylusis adventas"
 • Kalėdų šerkšnotosios šventės

Plačiau apie įvykusius tradicinius renginius galima sužinoti APIE MUS > Renginiai


Įstaigoje taip pat vyksta tradicinės teminės savaitės:

 • Lopšelinukų savaitė
 • Tautinė savaitė
 • Ekologinė savaitė
 • Kalbos savaitė
 • Gerumo savaitė
 • Saugumo savaitė

Plačiau apie jas galite sužinoti APIE MUS > Teminės savaitės


PASIEKIMAI, LAIMĖJIMAI

Požiūris į pagrindinę vertybę – vaiką, bendražmogiškas vertybes, apjungia visus bendruomenės narius  mokyklos misijai ir vizijai įgyvendinti. Į tai nukreipti ir įstaigos darbo ir elgesio principai: kolegialumo, nuolatinio tobulėjimo, tolerancijos, jaukios aplinkos kūrimo, dėmesio švietimo paslaugų vartotojams, humanizmo ir demokratiškumo, teisingumo, bendravimo, bendradarbiavimo, pagalbos vienas kitam, asmeninės atsakomybės. Lopšelio-darželio bendruomenės nariai didžiuojasi įstaiga. Vaikų kultūra yra svarbi įstaigos kultūros dalis, ji -  vertybė, vaikas – aktyvus savo aplinkos kūrėjas.

   • 1997 m. lopšelio-darželio bendruomenės prioritetinė veikla – etnokultūrinis įgdymas, įkurta ,,Mamos mokykla“.

   • 1999 m. lopšelio-darželio , Volungėlė“ pedagogai įsijungė į Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veiklą.

   • 2000 m. įstaigai suteitas Vaikystės pedagogikos centro statusas (VPC)

   • Parengtos ir sėkmingai įgyvendinamos įstaigos individualios integruoto ugdymo programos ,,Etnokultūros vertybių perdavimo ir perėmimo galimybės ikimokykliniame amžiuje“ (1998 m) ,,Sveikos ir saugios gyvensenos ugdymas“ (1999 m.) ,,Etno muzikinis ugdymas ikimokykliniame amžiuje“ (2000 m.).

   • Nuo 2000 m. įstaigos pedagogai dalyvauja tarptautinėje socialinių įgūdžių programoje „Zipio draugai“. Nuo 2002 m. įstaiga yra programos ,,Zipio draugai“ metodinis centras.

   • Nuo 1999 m. įgyvendinami ilgalaikiai įstaigos projektai: ,,Mamos mokykla“, ,,Mažos ir didelės gamtos paslaptys“, ,,Efektyvaus priešmokyklinio ugdymo (si) galimybės“ , ,,Smalsučiai muzikos šalyje“, ,,Fizinio aktyvumo ugdymas“.

   • 2003 m. įstaigos pedagogai dalyvavo respublikiniame 3 metų projekte ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kaitos skatinimo ir pokyčių vertinimas“ .

   • 2005 m. įstaigos pedagogai dalyvavo 2 metų projekte ,,Ikimokyklinio ugdymo programų modeliavimas“.

   • Nuo 2005 m. lopšelyje-darželyje „Volungėlė“ leidžiamas laikraštis „Šarkų žinios“.

   • 2005 m. laimėtas vasaros vaikų užimtumo projektas ,,Vaikų sveikatinimas vasaros laikotarpiu“, gautas 5 tūkstačių litų finansavimas.

   • 2005-2008 metai įstaiga dalyvavo 2-juose tarptautiniuose projektuose: Sokrates Comenius 1.1. mokyklinis projektas ,,Skaitymo įgūdžių gerinimas“, Comenius 1.3. bendradarbiavimo projektas ,,Pažinti tave, pažinti mane“. Tarptautinių projektų dėka įstaiga užmezgė bendradarbiavimo ryšius su Vokietijos, Ispanijos, Anglijos, Škotijos, Turkijos švietimo bendruomenėmis. Gautas 32 tūkstančių Eurų finanasavimas.

   • 2005-2010 m. parengtos ir įgyvendinamos 9 pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos.

   • 2009 m. lopšelis-darželis „Volungėlė“ tapo „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros“ tarptautinio projekto dalyviu. Šio projekto dėka 1 įstaigos pedagogė stažavosi Norvegijoje.

   • Aukštos pedagogų kvalifikacijos, kūrybiškumo, darbštumo bei glaudžios sąveikos su šeima dėka pasiekiamas aukštas ugdytinių brandumo mokyklai lygis.

   • Sėkmingai įgyvendinamos įstaigos vaikų kūrybos ir saviraiškos, žalingų įpročių prevencijos, sveikatos stiprinimo ir profilaktikos veiklos programos, organizuojamos metodinės savaitės, atviros veiklos, metodiniai seminarai, konferencijos lopšelio-darželio, miesto, apskrities bei šalies pedagogams.

   • Organizuojami tradiciniai ir netradiciniai renginiai, lopšelio-darželio ugdytiniai yra miesto ir respublikinių renginių, parodų, konkursų ,,Dainų dainelė“, ,,Giest lakštingalėlis“, „Vaidinimų kraitelė“, ,,Suversim dainų ir šokių vėrinėlį“ „Alio, ieškome talentų“ ir kt.dalyviai.

   • Nuo 2013 m. įstaigoje priešmokyklinukams nemokamai pravedami vokiečių kalbos užsiėmimai, dalyvaujama „Gotte instituto" inicijuotame tarptautiniame projekte „Ankstyvasis vokiečių kalbos mokymas su Hans Hase (Kiškiu Hansu)".

   • Nuo 2014 metų įstaiga dalyvauja tarptautiniame projekte „Pasakyk pasauliui labas" („Say hello to the World"), bendradarbiauja su Slovėnijos ir kt. šalių darželiais.

Šiandien lopšelis-darželis „Volungėlė“ yra aukštos kultūros, nuolat besimokanti organizacija, atvira naujovėms, aktyvi ir ieškanti pokyčių įstaiga, kurioje kuriama sveika ir saugi aplinka, skatinanti vaikus aktyviai ir kūrybingai veiklai. Centrinė mūsų įstaigos kultūros vertybė – vaikas, jo ugdymas (si).


Dalyvavimas KONKURSUOSE ir festivaliuose KLAIPĖDOJE, ŠALYJE 

2020 m.

TV KONKURSAS „DAINŲ DAINELĖ 2020“ 

Labai džiaugiamės patekę į televizinį Vilniaus "Dainų dainelės" etapą. Konkurse dalyvauja (A kategorija) keturmetės Rebeka, Elzė ir Vanesa, kurias ruošia mokytoja Rūta Budinavičienė.

2019 DD 1 turas

Pasirodymo nuotraukos įstaigos Facebook svetainėje.

Konkurse filmuotos dainos:


2018 m.

 Lietuvos policijos konkursas „2018 M. SAUGIAUSIA IKIMOKYKLINĖ ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MIESTE“ (2018-04-05)

Priešmokyklinukų komanda (vad. Danutė Graželienė) šauniai pasirodė konkurse „2018 m. saugiausia ikimokyklinė įstaiga Klaipėdos mieste".

2018policija

Lietuvos olimpinės akademijos piešinių konkursas „MES SPORTUOJAME“

2018 m. Lietuvos olimpinė akademija rengė vaikų piešinių konkursą, kuriame aktyviai dalyvavo įstaigos vaikai, o įstaigos pedagogai buvo apdovanoti akademijos prezidento Artūro Poviliūno padėkos raštais.

Vaikų piešinių konkursas „BALANDIS, VIŠTA, TRIUŠIS" (Kaunas)

Įstaigos pedagogai (Alma Rumšienė, Erika Liutinskienė, Emilija Jocienė, Reda Karčikienė, Vida Kuršaitienė, Vaiva Bumblauskienė) įstaigoje motyvavo vaikus piešti paukščius ir gyvūnus, nusiuntė vaikų piešinius į respublikinį vaikų piešinių konkursą (organizavo Lietuvos balandžių augintojų asociacija ir Kauno dekoratyvinių balandžių augintojų klubas) ir gavo organizatorių padėkas.

balandis2018 pauksciu 1

Pav. 1. Vakarės Ričkutės, 2,5 m. „Ančiukas"

Kūrybinių darbų konkursas „PAUKŠTELIAI PARSKRIDO, SUČIULBO LINKSMAI“

Klaipėdos lopšelis-darželis „Žuvėdra“ organizavo respublikinį vaikų kūrybinių darbų konkursą „Paukšteliai parskrido, sučiulbo linksmai", kuriame dalyvavo mūsų įstaigos ugdytiniai. Juos paruošė pedagogės Vilma Gedminienė, Alma Rumšienė, Alina Vitkalova, Erika Liutinskienė, Vaiva Bumblauskienė, Ilona Gaidienė, Irena Juknienė ir Vida Nausėdienė.

pauksteliai2018 pauksteliai 2

Pav. 2. Augusto Jankausko, 3 m. „Paukštelis"

Klaipėdos priešmokyklinukų konkursas „ALIO! IEŠKOME TALENTŲ..." (2018-04-05)

Tradiciškai dalyvavome VŠĮ Klaipėdos „Universa Via" organizuotame konkurse. „Šiaudinukų" grupės atstovė Rūta Kurlianskaitė (priešmok.ugd. pedagogė Vida Nausėdienė) tapo konkurso nugalėtoja, padėkos raštai įteikti Aisčiui ir Normantui.

2018alio

Vaikų piešinių konkursas „AŠ ČIA GYVENU“

„Šiaudinukų“ grupės vaikai (priešmok.ugd. pedagogė Vida Nausėdienė) dalyvavo Šiaulių r. Meškučių lopšelio-darželio rengtame vaikų piešinių konkurse „Aš čia gyvenu". Konkurse dalyvavo 198 dalyvių iš 84 Lietuvos švietimo įstaigų. 

LTV konkursas „DAINŲ DAINELĖ' 2018“

Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė" mišrus ansamblis (Amerita Odinaitė, Greta Kožemiakina, Liepa Paulauskaitė, Rūta Kurlianskaitė, Emil Bermudez Rochez, Žanas Medelinskas, Radvilas Čipkus, Darius Kaveckas, vad. Rūta Budinavičienė) šauniai pasirodė pradiniame konkurso etape, tačiau į sekančiu etapus „per plauką“ nepateko.

DD-2018

 • TV konkurso „Dainų dainelė" miesto ture Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė" 5-6 metų vaikų ansamblis (vad. Rūta Budinavičienė) atlieka dainą „Mik, užmik ramiai" iš operetės „Vaikai žaislų pasaulyje" - muzika Victor Herbert, žodžiai Glen MacDonough, lietuviškas tekstas Rūtos Budinavičienės. 

 • TV konkurso „Dainų dainelė" miesto ture Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė" 5-6 metų vaikų ansamblis (vad. Rūta Budinavičienė) atlieka dainą „Bedančių bliuzas" – muzika ir žodžiai Jūratės Miliauskaitės.

 • TV konkurso „Dainų dainelė" miesto ture Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė" 5-6 metų vaikų ansamblis (vad. Rūta Budinavičienė) atlieka lietuvių liaudies dainą, išplėtotą Rūtos Budinavičienės „Vaikšto meška po laukelį".


2017 m.

Vaikų ir jaunimo festivalis-konkursas „GIEST LAKŠTINGALĖLIS' 2017"

Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ 5-6 metų dainininkų ansamblis (Matas Mišeikis, Radvilas Čipkus, Darius Kaveckas, Rūta Kurlianskaitė, Elija Šerpytytė, Deimilė Miciūtė, Marija Zakrevskaja ir Auksė Jasčenskaitė, vadovė Rūta Budinavičienė) tapo konkurso laureatu. Laureatų koncertas vyko KU Menų akademijos koncertų salėje.

2017GL1

2017GL2

 • „Bedančių bliuzas" (muzika Jūratės Miliauskaitės, žodžiai Zenės Sadauskaitės) atlieka Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė" mišrus vokalinis ansamblis (Matas, Radvilas, Darius, Rūta, Elija, Daimilė, Marija ir Auksė). Daina atlikta Vaikų ir jaunimo festivalyje-konkurse „Giest lakštingalėlis 2017" konkurse ir laureatų koncerte.

Akcija-konkursas „MŪSŲ JAUSMŲ ŠALIS"

Interneto svetainėje Prasminga vaikystė vyko Akcija-konkursas „Mūsų jausmų šalis". Jos metu dalyviai stengėsi atsiųsti nuotraukas, kurios perteikė vaikų emociją (-as). "Mezginukų" gr. pedagogės Alma Rumšienė ir Erika Lietinskienė nufotografavo mažosios Danielės emocijas ir laimėjo konkursą bei puikią dovaną (konstruktorių Zolo Blanko) mažylei.

2017jausmu-salis1

Metodų mugė-konkursas „ŽAIDIMŲ VAIVORYKŠTĖ"

Lietuvos vaikų ir jaunimo centre 2017 m. gegužės 12 d. vyko metodų mugė-konkursas „Žaidimų vaivorykštė" – didžiausias ugdomųjų žaidimų bei metodinių priemonių renginys šalyje. Šiame konkurse mūsų įstaigos lopšelio grupių pedagogės Alina Vitkalova ir Alma Rumšienė su priemone „Nepaprasti skėčiai" užėmė I vietą. Sveikiname nugalėtojas.

2017metodu-muge 1 kopija

2017metodu-muge 2 kopija 2017metodu-muge 3 kopija

Klaipėdos priešmokyklinukų konkursas ALIO! IEŠKOME TALENTŲ...“

Tradiciškai dalyvavome VŠĮ Klaipėdos „Universa Via“ organizuotame konkurse. „Šiaudinukų" grupės atstovas Martynas Bykovas (auklėtoja Vida Nausėdienė) konkurse užėmė 2 vietą.

2017alio 1 2017alio 2


2016 metai

Konkursas „RUDENS VAISIŲ IR DARŽOVIŲ PASAKA“

Priešmokyklinės „Šiaudinukų“ grupės vaikai dalyvavo Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro organizuotame konkurse „Rudens vaisių ir daržovių pasaka" ir laimėjo II vietą.

 Darzoviu karaliene-morka2016darzoves kopija

Metodų mugė-konkursas „ŽAIDIMŲ VAIVORYKŠTĖ"

Gegužės 6 d. Vilniuje, Lietuvos vaikų ir jaunimo centre vyko metodų mugė-konkursas „Žaidimų vaivorykštė" – didžiausias ugdomųjų žaidimų bei metodinių priemonių renginys šalyje. Metodinių priemonių ir jų aprašų kūrimo konkurse dalyvavo apie 400 pedagogų. Mūsų įstaigos pedagogės Rūta Budinavičienė, Vaiva Bumblauskienė, Vilma Gedminienė, Alma Rumšienė su priemone „Ženklai ir simboliai vaikų meninėje veikloje" laimėjo II vietą. Sveikiname nugalėtojas.

Diplomas Ženklai ir simboliai vaikų meninėje-0

 „DAINŲ DAINELĖ' 2016“

Šiais metais populiariame konkurse dalyvavo mūsų darželio „Tauškučių" grupės keturmečių berniukų tercetas Darius, Radvilas ir Aistis, vadovė Ruta Budinavičienė. Jiems instrumentais pritarė priešmokyklinukės Mėta, Marija ir Amelija bei tauškutis Emilis, kuris tercetą lydėjo į LRT Vilniaus filmavimą. 

2016 DD LRT2016padekos 2

„Tindi rindi riuška" - Dainų dainelė 2016, berniukų terceto pasirodymas televizijoje. Tėvų įrašas.

5552016dd-zona

 • „Tindi rindi riuška" – lietuvių liaudies daina, aranžuota Rūtos Budinavičienės. Dainų dainelė 2016, miesto turas. Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė" berniukų tercetas: Darius Kaveckas, Radvilas Čipkus, Aistis Lengvys (4 m.), pritaria Emil, vadovė Rūta Budinavičienė.
 • „Dainų skrynelė" – muzika ir žodžiai Elenos Tolvaišienės. Dainų dainelė 2016, miesto turas. Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė" berniukų tercetas: Darius Kaveckas, Radvilas Čipkus, Aistis Lengvys (4 m.), vadovė Rūta Budinavičienė.
 • „Parvadykit skvirbą" - lietuvių liaudies daina, aranžuota Nijolės Pranevičienės. Dainų dainelė 2016, miesto turas. Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė" berniukų tercetas: Darius Kaveckas, Radvilas Čipkus, Aistis Lengvys (4 m.), pritaria Mėta, Marija ir Amelija, vadovė Rūta Budinavičienė.

ALIO! IEŠKOME TALENTŲ...

VŠĮ Klaipėdos "Universa Via" privačiame darželyje 2016 m. vasario 24 d. vyko konkursas "Alio! Ieškome talentų...". Sveikiname Augustę ir Tautvydą iš "Šiaudinukų" gr. - konkurso antros vietos laimėtojus

2016alio1

 Konkursas „SAUGIAUSIAS 2016 METŲ DARŽELIS"

Konkursą organizavo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos Prevencijos skyrius. Mūsų įstaigą atstovavo „Šiaudinukų“ gr. komanda:

2016saugiausias 1 2016saugiausias 2


2015 metai

„Šiaudinukų" gr. vaikai Paula ir Germanas (ruošė priešmokyklinio ugdymo pedagogės V. Nausėdienė, I.Juknienė) puikiai pasirodė konkurse „ŠAUNIAUSIAS BŪSIMASIS PIRMOKAS" (Klaipėdos Licėjus, 2015 m. gegužės 14 d.)

2015pirmokai4 2015pirmokai2 


2014 metai

Klaipėdos priešmokyklinukų konkursas „ALIO, TALENTAI" (2014 m. kovo 13 d.)

Mūsų darželį konkurse atstovavo „Šiaudinukų" gr. vaikai (paruošė V.Nausėdienė ir I.Juknienė):

 talentu-konkursas 2014 talentu konkursas-2014

LRT konkursas „DAINŲ DAINELĖ'2014"

DD2014repeticija

Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė" mišrus ansamblis  - Radvilė, Tėja, Egita, Simona, Austėja, Anetė, Andrėja, Justė, Titas ir Benediktas (vad.Rūta Budinavičienė).

 • Daina „Trys pupos"- melodija ir žodžiai Vilijos Urbonienės aranžuotė Rūtos Budinavičienės, atlieka Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė" mišrus ansamblis (TV konkursas „Dainų dainelė", Klaipėdos zonos turas);
 • Daina „Rudenėlio gražume" -  muzika Vidmanto Virbicko, žodžiai Meilės Kudarauskaitės, atlieka Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė" mišrus ansamblis, vad. Rūta Budinavičienė (TV konkursas „Dainų dainelė", Klaipėdos zonos turas);
 • Žemaičių krašto daina „Ein per žemę muselelė". Atlieka Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė" mišrus ansamblis (iš kairės į dešinę: Justė Mockevičiūtė, Simona Jonkutė, Anetė Simonavičiūtė, Titas Česnauskas, Tėja Pociutė, Benediktas Burneika, Andrėja Vancevičiūtė, Austėja Ušinskaitė, Radvilė Užgalytė ir Egita Simpukaitė), vadovė Rūta Budinavičienė LRT jubiliejinės „Dainų dainelės'2014" koncerte. Filmavo tėvai (filmavo LRT).

Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė" mišraus ansamblio (vadovė Rūta Budinavičienė) pasirodymas LRT studijoje:

 • Click to enlarge image dd_201410.jpg
 • Click to enlarge image dd_20142.jpg
 • Click to enlarge image dd_20144.jpg
 • Click to enlarge image dd_20146.JPG
 • Click to enlarge image dd_20148.jpg
 •  

DD2014

Nuotrauka iš galerijos http://dainudainele.lt/galerija/2014m/


 2013 metai

Klaipėdos miesto ir apskrities mažųjų dainorėlių ir šokėjėlių festivalyje-šventėje ,,MAŽAS ŽMOGUTIS" (2013 m.) ir Klaipėdos apskrities vaikų ir jaunimo festivalyje-konkurse „GIEST LAKŠTINGALĖLIS" (2013 m.) dalyvavo mūsų įstaigos mergaičių ansamblis (vadovė Rūta Budinavičienė): Austėja Ušinskaitė (4 m.), Anetė Simonavičiūtė (3 m.), Egita Simpukaitė (5 m.) ir Tėja Pociūtė (5 m.). Mergaitės atliko žemaičių krašto dainas: ,,Ein per žemę muselelė" ir ,,Dai dai Marina".

GL20131


 2012 metai

Klaipėdos miesto priešmokyklinukų konkursas ,,ALIO! IEŠKOME TALENTŲ"

Konkurso diplomantai ir laureatai: Ugnė Palubinskaitė, Ugnė Grikšaitė, Benas ir Danas Vainiai (paruošė ,,Šiaudinukų" gr. pedagogės Vida Nausėdienė ir Irena Juknienė):

 2012pavas6gr konkursai3 2012pavasaris6gr konkursai1

Klaipėdos miesto priešmokyklinukų konkursas

,,ŠAUNIAUSIAS BŪSIMASIS PIRMOKAS" (2012 m.)

Konkurso diplomantai ir laureatai: Mirabela Zakrevskaja ir Austėja Jonaitytė (paruošė ,,Šiaudinukų" gr. pedagogės Vida Nausėdienė ir Irena Juknienė): 

2012pavas6gr konkursai1 2012pavas6gr konkursai8

TV konkursas „Dainų dainelė" 2012 m.

Solistės Mirabela Zakrevskaja (5 m.) ir Austėja Ušinskaitė (3 m.) Klaipėdos miesto ir zonos turuose:

2012dainu-dainele1 2012dainu-dainele6

 • Lietuvių liaudies daina „Tindi rindi riuška", aranžuota Rūtos Budinavičienės. „Dainų dainelė'2012", atlieka 3 metų solistė Austėja Ušinskaitė ir pritarianti grupė;
 • Daina „Dominykas", melodija ir žodžiai Helenos Dargužienės, aranžuota Rūtos Budinavičienės. „Dainų dainelė'2012", atlieka 3 metų solistė Austėja Ušinskaitė;
 • Daina „Ta dainelė - aš pati", melodija Arūno Genio, žodžiai Zitos Gaižauskaitės, aranžuotė Rūtos Budinavičienės. „Dainų dainelė'2012", atlieka 3 metų solistė Austėja Ušinskaitė.

2011 metai

Klaipėdos miesto skaitovų konkursas ,,ANT VAIKYSTĖS SPARNŲ" (2011 m.)

Konkurso diplomantai ir laureatai: Gabrielė Lopetaitė (paruošė ,,Drevinukų" gr. pedagogė Ilona Gaidienė), Gabrielius Naeim ir Ugnė Pačeržinskaitė (paruošė ,,Šiaudinukų" gr. pedagogė Vida Nausėdienė):

  2012pavas6gr konkursai4 2012pavas6gr konkursai5

2011 m. respulikinio vaikų ir moksleivių chorų festivalio ,,BALTIJOS BANGELĖS" (Palanga) akimirkos:

 • Click to enlarge image 2011baltijos_bangeles1.JPG
 • Click to enlarge image 2011baltijos_bangeles2.JPG
 • Click to enlarge image 2011baltijos_bangeles4.JPG
 • Click to enlarge image 2011baltijos_bangeles5.JPG
 •  

 2011baltijos bangeles3

Iš kairės į dešinę: muzikos mokytojos Rūta Budinavičienė, Loreta Aukštuolienė, Regina Bočkienė, Nijolė Pranevičienė, Danutė Indilienė, renginio organizatorė Valdonė Juozapavičienė

TV konkursas ,,DAINŲ DAINELĖ 2010"

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė" ugdytiniai (mokytoja Rūta Budinavičienė) dalyvavo televizijos konkurse ,,Dainų Dainelė 2010". Konkurse Klaipėdos miesto dainorėlius A kategorijoje (amžius 3-7 m.) atsovavo 22 kolektyvai, trys iš jų iš mūsų įstaigos: Trio - Ugnė (4 m.), Neilas (5m.), Rugilė (5 m.); Soliste Kristė Blažiūnaitė (5 m.); Mišrus ansamblis (6-7 m.) - Bernadeta, Jokūbas, Ringaudas, Urtė, Augustė

Į sekantį turą praėjo šeši kolektyvai: mūsų įstaigos mišrus ansamblis ir solistė Kristė (vad. Rūta Budinavičienė), Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Vyturėlis" mergaičių ansamblis (vad. Nijolė Pranevičienė), Klaipėdos lopšelio-darželio duetas (vad. Birutė Ramanauskienė), Klaipėdos Jaunimo Centro solistė (vad. Regina Vindžigalskienė) ir Klaipėdos vaikų laisvalaikio klubo ,,Draugystė" solistas (vad. Erlanda Tverijonienė). 2010 m sausio 29 d. S. Dacho pagrindinėje mokykloje vyko sekantis konkurso etapas. Į Klaipėdos zonos turą iš visų kategorijų konkurso budu buvo atrinkti 26 kolektyvai. Apie juos rašė dienraštis ,,Klaipėda" ir kiti šalies dienraščiai.

V. Liaudanskio ir Rūtos Budinavičienės ir Vaidilės Skurdenienės nuotr.:

 • Click to enlarge image 492de41.jpg
 • Click to enlarge image DD20101.jpg
 • Click to enlarge image DD201010.JPG
 • Click to enlarge image DD201011.JPG
 • Click to enlarge image DD20102.jpg
 • Click to enlarge image DD20103.jpg
 • Click to enlarge image DD20104.jpg
 • Click to enlarge image DD20106.jpg
 • Click to enlarge image DD20107.jpg
 • Click to enlarge image DD2010ansamblis1.jpg
 • Click to enlarge image DD2010ansamblis10.jpg
 • Click to enlarge image DD2010ansamblis7.jpg
 • Click to enlarge image DD2010soliste.jpg
 • Click to enlarge image DD2010soliste4.jpg
 • Click to enlarge image DD2010soliste6.jpg
 • Click to enlarge image DD2010soliste9.jpg
 • Click to enlarge image dainu_dainele20101.jpg
 • Click to enlarge image dainu_dainele20102.jpg
 • Click to enlarge image dainu_dainele20103.jpg
 • Click to enlarge image dainu_dainele20104.jpg
 •  

Sveikiname ansamblį ir soliste Kristę Blažiūnaitę patekus Į respublikinį televizijos turą Vilniuje!  


,,TŪKSTANTIS VAIKYSTĖS ĮSPŪDŽIŲ" (2008)

Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų metodinis būrelis ir Klaipėdos I. Simonaitytės Bibliotekos vaikų literatūros skyrius lapkričio mėnesį organizavo FOTONUOTRAUKŲ parodą ,,Tūkstantis vaikystės įspūdžių".

Buvo 1009 m., kai išsilavinusios ir kilmingos vienuolės ranka užrašė penkias raides, kurios reiškė Lietuvos vardą: Litua. Nuo to laiko praėjo tūkstantmetis. Lietuvos istorinė praeitis - didi, graži ir turtinga. Bet ar Lietuva graži (fizine ir dvasine šio žodžio reikšme) šiandien, ir ar turi galimybę rytoj būti tokia pati? Kokia Lietuva mažojo jos piliečio akimis? Gal ji - storas ąžuolas miško pakrašty,  aukšti miesto mūrai? Gal gražiausia pajūrio smėlyje įminta pėda ar dangumi plaukiantys debesys? O gal labiausiai džiugina  pastatytas kaladėlių miestas - ateities Klaipėda?

Šioje Parodoje dalyvavo kelios nuotraukos iš mūsų darželio VAIKŲ gyvenimo ar vaiko šeimos archyvo:

 

Ugnė Grikšaitė (,,Kodėlčiukų" grupė) ,,2007 m vasara kaime, pas tetą, melžia karvytę" (nuotrauka iš šeimos archyvo).


 LTV konkursas „DAINŲ DAINELĖ' 2004 ir 2006" 

DD20048 2006DD1

2006 m. konkurso II etapo dalyvis - įstaigos 5-6 metų vaikų mišrus ansamblis (vad. Rūta budinavičienė): Airidas Jucius, Kotryna Jonušaitė, Darija Darbutaitė, Erika Kuizinaitė, Monika Grybauskaitė, Saulė Plioraitytė, Emilija Šukytė, Šarūnė Abromaitytė


LTV projektas vaikams ir jaunimui „MAŽŲJŲ ŽVAIGŽDŽIŲ VALANDA" (2005 m.)

mazosios-zvaigzdes2005

mazos zvaigzdes

Klaipėdos apskrities dainininkų konkursas-festivalis „GIEST LAKŠTINGALĖLIS" (2005)

 2005GL1 2005GL3


LTV konkursas „DAINŲ DAINELĖ' 2002" 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ solistė Gabrielė Kundrotaitė (vad. Rūta Budinavičienė) - konkurso laureatė

DD20022 DD20023 

Dainu-dainele-2002 

Konkurso laureatų koncerte, šalia Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus ir jo žmonos Almos Adamkienės


LTV konkursas „DAINŲ DAINELĖ' 1996

Klaipėdos lopšelio-darželio "Volungėlė" mišrus ansamblis (Agnė, Ignas, Kristina, Gaivilė, Sandra, Eimantė, vad. Rūta Budinavičienė) - konkurso laureatas

 • Click to enlarge image DD19961.jpg
 • Click to enlarge image DD199610.jpg
 • Click to enlarge image DD19962.jpg
 • Click to enlarge image DD19964.jpg
 • Click to enlarge image DD19967.jpg
 • Click to enlarge image DD19969.jpg
 •  
 • TV konkursas „Dainų dainelė". Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė" auklėtiniai (vad. Rūta Budinavičienė) - konkurso laureatai. Raimundo Pauls'o daina „Banginiukas". 

2018 m. diplomai ir padėkos

2016-2017 m. diplomai ir padėkos

 

Kiti diplomai, padėkos:

 • Click to enlarge image diplomai00.jpg
 • Click to enlarge image diplomai01.jpg
 • Click to enlarge image diplomai02.jpg
 • Click to enlarge image diplomai03.jpg
 • Click to enlarge image diplomai04.jpg
 • Click to enlarge image diplomai05.jpg
 • Click to enlarge image diplomai06.jpg
 • Click to enlarge image diplomai07.jpg
 • Click to enlarge image diplomai08.jpg
 • Click to enlarge image diplomai09.jpg
 • Click to enlarge image diplomai10.jpg
 • Click to enlarge image diplomai11.jpg
 • Click to enlarge image diplomai12.jpg
 • Click to enlarge image diplomai13.jpg
 • Click to enlarge image diplomai14.jpg
 • Click to enlarge image diplomas16.JPG
 • Click to enlarge image diplomas17.JPG
 • Click to enlarge image diplomas18.JPG
 • Click to enlarge image diplomas19.JPG
 • Click to enlarge image diplomas20.JPG
 • Click to enlarge image diplomas21.JPG
 • Click to enlarge image diplomas22.JPG
 • Click to enlarge image diplomas23.JPG
 • Click to enlarge image diplomas24.JPG
 • Click to enlarge image mazas_zmogutis2009.JPG
 • Click to enlarge image mazas_zmogutis20092.JPG
 • Click to enlarge image mazas_zmogutis2010.jpg
 • Click to enlarge image mazas_zmogutis2012.JPG

(Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2018-06-19)

 

 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.