svetaines-medis   EN  RU  NEĮGALIESIEMS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Lopšelio- darželio adresas:

I. Simonaitytės gatvė 26, Klaipėda 95135

El.paštas:

info@volungele.lt

Tel./faksas (8-46) 322316

Juridinio asmens kodas - 190427939

Mus jau aplankė
Articles View Hits
581082
Paieška

Tarptautinė veikla

labas

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Volungėlė" nuo 2014 m. lapkričio 10 d. dalyvauja tarptautiniame projekte ,,PASAKYK PASAULIUI LABAS" („SAY HELLO TO THE WORLD")

Projekto tikslas- plėtoti vaikų pažinimą apie kitas šalis, tautų kultūrą, tradicijas, gamtą, profesijas, darbą, padėti suvokti tarpkultūrinius skirtumus, bendradarbiavimo metu žadinti kūrybiškumą, saviraišką, toleranciją, skatinti ekologinę kultūrą, žadinti norą pažinti kalbas, padėti suvokti, kad pasaulis yra platus ir įvairus.

Projekto metu vaikai mokysis užsienio kalbos žodžių, susipažins su kompiuterio naudojimu video skambučiams, sužinos, kaip gyvena kitų šalių vaikai.

Projekto iniciatorius - Slovėnijos FINI taryba Radeče.
Projekto temos ir tikslai telpa vienoje rankytėje :
1. Tema „Štai ir aš" (mažylis)
2. Tema „Aš ir mano šeima" (bevardis)
3. Tema „Aš ir mano darželis" (didysis)
4. Tema „Aš ir mano miestas" (bevardis)
5. Tema „Aš ir mano šalis" (nykštys)
6. Tema Atsisveikinimas (plaštaka)

Daugiau informacijos apie projektą rasite adresu www.sayhellototheworld.eu

Projektinės veiklos "pėdsakai" talpinami šios svetainės angliškame puslapyje EN.


SOCRATES (ŠMPF)

Comenius 1 - Mokyklų partnerystė. Mokyklinis projektas

„Pažinti mane, pažinti tave"

("Knowing Me, Knowing You")

2005 - 2008 m.

Trumpas aprašymas. Vaikai ir tėvai, dirbdami ir keisdamiesi informacija apie vietines tradicines pasakas, šventes, eilėraščius, išplės savo žinias ir supratimą apie kitų Europos šalių kalbas, kultūras ir tradicijas. Dalyvaujančių šalių vaikų darbai bus naudojami projekte fotografijų, filmukų ir mažų knygelių forma, jas sudarys ir iliustruos patys vaikai. Pirmi projekto metai - pasakos, istorijos, antri - ritmas, dainos, treti - vaidinimai, festivaliai.

Partneriai:

  • „Headington Nursery School", Oxford, England (Anglija);
  • „Kindergarden Tausendfüßler", Usingen, Deutschland (Vokietija);
  • Klaipedos lopselis-darzelis ,,Volungele", Klaipeda. Lithuania (Lietuva);
  • E.E.I. "La Julianita", Aracena, Espana (Ispanija).

Projekto tikslai, uždaviniai:

  • Skatinti bendradarbiavimą tarp mokyklų;
  • Palaikyti vaikų tarpusavio bendradarbiavimą;
  • Padrąsinti, paskatinti pedagogus keliauti;
  • Siūlyti auklėtojų profesinio tobulėjimo galimybes;
  • Skatinti auklėtojas mąstyti plačiau nei nacionalinis kontekstas;
  • Prisidėti prie Europos standartų naudojimo švietime ir tai laikyti svarbiu aprašo komponentu;
  • Pagerinti žinias apie dalyvaujančių šalių kultūras ir kalbas.
  • Integruoti visus projekto užsiėmimus ugdymo planus.
  • Bendradarbiauti su vietine valdžia ir vaikų tėvais.

Pagrindinės projekto sklaidos priemonės jo vykdymo metu:

  • Internetas (sukurtas įstaigos puslapis www.volungele.lt, dalis informacijos pateikta rusų, anglų kalbomis);
  • Spauda (straipsniai šalies pedagoginiame žurnale „Žvirblių takas" 2005 Nr.5, miesto dienraščiuose „Klaipėda" ir „Vakarų ekspresas" 2005 m.rugpjūčio mėn.);
  • Seminarai (Klaipėdoje 2007 vas.8-9 d. R.Budinavičienės, R.Rupšienės, fondo atstovės M.Rajeckaitės seminaras „Projektų metodo taikymo ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme patirties sklaida", projekto atskirų idėjų sklaida autoriniuose R.Budinavičienės seminaruose Klaipėdos miesto ir apskrities pedagogams 2008 m. vas. 12-13, 21-22 d., kovo 13-14, bal. 24-25, birž.10-11 d. „Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo metodikų įvairovė", 2008 vas.7-8 d. „Vidaus audito įgyvendinimas ikimokyklinėje įstaigoje: problemos ir jų sprendimo būdai").
  • Parodos (įstaigos pedagogų metodinių darbų parodos Pedagogų profesinės raidos centro (PPRC, Vilnius) nuolatinėje parodoje „Pedagogo edukacinė patirtis", dvi parodos Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centre, vaikų piešinių parodos Klaipėdos vaikų ligoninėje ir Sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, savo įstaigoje);
  • Informacija Klaipėdos miesto švietimo skyriuje (2006 m. sausio mėn. projekto dalyvių susitikimas miesto šv. skyriuje, informacija įstaigos pedagogų ir vadovų atestacijose), kitų šalių miestų administracijose;
  • Bendradarbiavimas su įstaigos socialiniais partneriais (projekto partnerių lankymasis Klaipėdos l/d „Ąžuoliukas", l/d „Puriena", rodytos atviros veiklos, keičiamasi informacija), su projekto asocijuotu partneriu - Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namais (pedagogų dalyvavimas mobilume, edukacinės išvykos, vaikų pramogos, metodiniai darbai ir kt.);
  • Įstaigos pedagogų metodiniai posėdžiai (mobilumo ataskaitos ir įspūdžiai, projekto sklaidos kampo įrengimas, idėjų aptarimas ir diskusijos);
  • Integruota vaikų veikla grupėse (meninė, komunikacinė ir pažintinė veikla), muzikos salėje (kasdienė ir šventinė veikla), informacija tėvams stenduose, lankstinukuose, projekto partnerių vaikų darbų ekspozicijose, vaikų ekskursijose ir pan.
  • Įstaigos aplinkos ir priemonių vaikų veiklai turtinimas naujais lavinamaisiais žaislais, naujomis idėjomis, vaikų darbais, muzikinės veiklos priemonėmis, stendine medžiaga, techninėmis ir kanceliarinėmis priemonėmis ir kt. - visa tai pastebima įstaigos vaikų tėvų ar svečių atsiliepimuose, apie tai informuojama tėvų susirinkimuose, individualiai.
  • IKT naudojimas darbe ir bendraujant, bendradarbiaujant (su vaikų tėvais, tarpusavyje, su misto ir užsienio partneriais ir kt.) vedant seminarus, ruošiant priemones ir pan.

 

 

SOCRATES (ŠMPF)
Comenius 1 – Mokyklų partnerystė
Mokyklos tobulinimo projektas

„SKAITYMO ĮGŪDŽIŲ GERINIMAS“

("Reading skills improvement")

2005-2007 m.

Trumpas aprašymas. Per paskutinius 10 metų visame pasaulyje daugėja problemų, kurios daro įtaką vaikų mokymuisi. Mes manome, kad skaitymo ir rašymo procesai yra esminiai mokymuisi ateityje. Vaikai, kurie negali pasiekti bendraamžių rašymo lygio, ateityje tikriausiai susidurs su rimtu mokymosi proceso vėlavimu. Pedagogai turi sunkiai dirbti, kad pasiektų užsibrėžtus tikslus. Kartais sunku dirbti su visomis problemomis iš karto, neapleidžiant kitų, kurios taip pat svarbios.
Šiuo projektu siekiama išskirti bendras visos Europos problemas. Kaip galima išspręsti dažniausiai kylančias darželių-mokyklų problemas? Mes turime išanalizuoti naudojamus metodologinius resursus ir jų efektyvumą. Šis projektas gali būti traktuojamas kaip savęs įvertinimo instrumentas, kurio dėka galima sužinoti, kur blogai dirbama ir kodėl nepasiekiama užsibrėžtų tikslų.

Partneriai:

  • „CP NA Penyal“, Cala Millor, Espana (Ispanija);
  • „Canakkale Ozel Ilkogretim Okulu”, Turkey (Turkija);
  • “Mustafa Kemal Ilkogretim Okulu”, Giresun, Turkey (Turkija);
  • Klaipedos lopselis-darzelis ,,Volungele", Klaipeda, Lithuania (Lietuva);
  • “Kittybrewster School”, Aberdeen, United Kingdom (Jungtinė karalystė, Škotija).


Projekto tikslas:

Pagrindinis projekto „Skaitymo įgūdžių gerinimas“ tikslas – įveikti skaitymo problemas.

Uždaviniai:

  • Skatinti domėtis pasakomis, istorijomis, pasakojimais (motyvacija skaityti).
  • Paraginti užrašyti girdėtas ar sukurtas istorijas simboliais, piešiniais ir t. t.
  • Teikti edukacinę pagalbą tėvams, kad šie norėtų bendrai veikti, gebėtų pamokyti savo vaikus skaityti ir rašyti.
  • Palaikyti tėvų, senelių norą kartu su vaikais kurti, skaityti pasakas.
  • Siekti kokybiškos veiklos įveikiant projekto etapus.
  • Projektinę veiklą integruoti į bendrą klasės (grupės), mokyklos veiklą.

Projekto ryšiai ir nauda vietos bendruomenei, Lietuvai, Lietuvos švietimo sistemai ir kultūrai:

Pirmaisiais projekto metais:

1. Apie projektą buvo informuojama miesto dienraščiuose „Klaipėda“, „Vakarų ekspresas“.
2. Mokytojai

  • a) supažindino tėvus, vaikus su projekto tikslais, uždaviniais, vykdymo žingsniais;
  • b) parengė ir apibendrino anketą tėvams, kuri padės įvertinti projekto efektyvumą;
  • c) pasiūlė tėvams metodiką, kaip reikėtų atlikti projektinę užduotį;
  • d) pasiūlė tėvams savo sukurtas pasakas, istorijas pasekti kartu su vaiku kitiems tėvams ir vaikams;
  • e) parengė struktūrizuotą interviu tėvams, siekiant sužinoti, kaip buvo sekama pasaka namuose.

3. Vaikai

  • a) kartu su tėvais rinkosi ir klausėsi pasakų;
  • b) kartu su tėvais kūrė pasakų knygeles;
  • c) kartu su tėvais kūrė pasakų užrašus;
  • d) grupėje domėjosi kitų vaikų darbais – pasakų knygelėmis;
  • e) kartu su tėvais pristatė savo pasakas kitiems tėvams ir vaikams;
  • f) grupėje klausėsi kitų vaikų pasakojimų.

4. Įstaigoje buvo rengiami ir atnaujinami projekto sklaidos stendai, vedamas projekto metraštis.
5. Vaikų piešiniai, užrašai, vyresniųjų šeimos narių užrašai, vaikų darbų kopijos įrišti kaip knygos, pristatyti įstaigos parodoje, autoriniame seminare miesto pedagogams  „Priešmokyklinio ugdymo patirtis: pasiekimai ir problemos“, projekto partneriams.
6. Projekto partneriai stebėjo atviras veiklas, koncertus įstaigoje ir Klaipėdos „Versmės“ vidurinėje mokykloje. Projekto partneriai lankėsi Klaipėdos apskrities ir miesto švietimo skyriuose, kalbėjosi su švietimo vadovais.
7. Buvo organizuojami projekto darbo grupės pasitarimai ir posėdžiai, sklaida vykdyta pedagogų tarybos posėdžiuose. Paruošti keturi veiklos pristatymai kitų šalių partneriams (CD, PowerPoint pristatymai, vaikų veiklos pėdsakų-pasakų knygos).

Antraisiais projekto metais:

1. Įstaigoje buvo rengiami ir atnaujinami projekto sklaidos stendai, vedamas projekto metraštis.
2. Vaikai kūrė pasakas-istorijas bendra pradžia („Vieną kartą atvyko į Klaipėdą Ajūras...“) jas iliustruodami, užrašydami, įrišdami kaip knygas.
3. Vaikų knygos buvo eksponuotos įstaigos ir miesto parodose (Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centre), pristatytos partneriams.
4. Buvo pravestas seminaras miesto pedagogams „Projektų metodo taikymo ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme patirties sklaida“ 2007 m. vasario 8-9 d., lektorės: R.Budinavičienė, R.Rupšienė, M.Rajeckaitė.
5. Paskelbtas straipsnis spaudoje („Tarptautinių projektų patirtis ikimokyklinio ugdymo mokykloje“, “Žvirblių takas” Nr.6). Išverstas į anglų kalbą, straipsnis išplatintas projekto partneriams. Ši medžiaga eksponuojama Vilniaus PPRC nuolatinėje ekspozicijoje „Pedagogo edukacinė patirtis“.
6. Buvo organizuojami projekto darbo grupės pasitarimai ir posėdžiai, sklaida vykdyta pedagogų tarybos posėdžiuose. Paruošti keturi veiklos pristatymai kitų šalių partneriams (CD, PowerPoint pristatymai, vaikų kurtų pasakų knygos).

Comenius projektų veiklos „pėdsakai" talpinami šios svetainės puslapiuose EN (anglų kalba) ir Projektų įgyvendinimas (lietuvių kalba).

 (Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2015-06-30)

 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.