svetaines-medis   EN  RU  NEĮGALIESIEMS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Lopšelio- darželio adresas:

I. Simonaitytės g. 26, Klaipėda 95135

El.paštas volungeleklaipeda@gmail.com

Mob. 8 682 07 907

Juridinio asmens kodas - 190427939

SVARBU

Lietuvos pasirengimas ekstremalioms situacijoms

72lt

Mus jau aplankė
Articles View Hits
665525
Paieška

Paskatinimai ir apdovanojimai

                                                  PATVIRTINTA

                                 Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“

                                              direktoriaus 2015 m.vasrio 4 d.

                                                 įsakymu Nr. V-25

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VOLUNGĖLĖ“

DARBUOTOJŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS

I.BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas (toliau tekste – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka ir vėlesniais jo pakeitimais,  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ vidaus tvarka.

2. Šis Aprašas reglamentuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ (toliau tekste- lopšelis-darželis) darbuotojų vienkartinių išmokų skyrimo bei ktas skatinimosąlyga, tvarką.

3. Vienkartinės išmokos darbuotojams skiriamos neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų, iš įstaigos sutaupyto darbo užmokesčio.

II. VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMAS

4. Vienkartinės išmokos skyrimas aptariams su darbuotojų atstovais, savivaldos institucijomis.

5. Vienkartinės išmokos gali būti skiriamos tiems darbuotojams, kurie per paskutinius12 mėnesių neturėjo drausminių nuobaudų.

6. Vienkartinės išmokos gali būti skiriamos vadovaujantis sekančiais Įstaigos taryboje aptartais kriterijais:

6.1. kokybiškas dokumentų tvarkymas;

6.2. įstaigos internetinės svetainės administravimas;

6.3. dalyvavimas įstaigos veiklos vertinime įsivertinime, vidaus audito (KVA) grupėje, inventorizacinės komisijos veikloje;

6.4. aktyvus dalyvavimas metodinėje, projektinėje veikloje įstaigoje, mieste, šalyje, tarptautiniame lygmenyje;

6.5. aktyvus dalyvavimas darbo grupių veikloje;

6.6. ugdytinių dalyvavimas miesto, šalies konkursuose, parodose (laimėjimai);

6.7. inovacijų inicijavimas, diegimas ir įgyvendinimas;

6.8.veiksmingas bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais, kuriant grupės aplinką, organizuojant renginius, 2 procentų gyventojų moksčio paramos inicijavimas;

6.9. labai geras grupės vaikų lankomumo vidurkis per metus, mažas sergamumas;

6.10. nepriekaištingas higieninės aplinkos užtikrinimas;

6.11. aktyvus visuomeninis dalyvavimas reprezentuojant įstaigą, dalyvavimas bendruomenės kultūriniame gyvenime;

6.12. savalaikis dokumentacijos tvarkymas;

6.13. aktyvus metodinės veiklos organizavimas įstaigoje;

6.14. dalyvavimas įstaigos savivaldos institucijų veikloje;

6.15. projektų rengimas ir įgyvendinimas įstaigoje;

6.16. inovacijų įgyvendinimas;

6.17. grupės aplinkos atnaujinimas;

6.18. tinkamas higieninės aplinkos užtikrinimas;

6.19. dalyvavimas įstaigos bendruomenės kultūriniame gyvenime.

7. Vienkartinių išmokų skatinat darbuotojus lopšelyje-darželyje dydžiai;

7.1. darbuotojų veiklą įvertinus teigiamai nuo 6.1. iki 6.19. kriterijaus, galima skirti iki 100 procentų tarnybinio atlyginimo dydžio vienkartinę išmoką;

7.2. darbuotojo veiklą įvertinus teigiamai nuo 6.12. iki 6.19. kriterijaus, galima skirti iki 50 procentų tarnybinio atlyginimo dydžio vienkartinę išmoką;

7.3. darbuotojo veiklą įvertinus teigiamai nuo 6.16. iki 6.19. kriterijaus, galima skirti iki 25 procentų tarnybinio atlyginimo dydžio vienkartinę išmoką;

8. Vienkartinės išmokos skiriamos lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu, nurodant konkretų dydį.

  III. DARBUOTOJŲ SKATINIMO SĄLYGOS

 9. Motyvuotą teikimą lopšelio-darželio vadovui, Įstaigos tarybai dėl darbuotojo skatinimo padėkos raštu, vienkartinės išmokos skyrimo teikia direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams, bendrosios praktikos slaugytojas.

10. Darbuotojas gali būti saktinams padėkos raštu, vienkartinės išmokos skyrimu šiais atvėjais:

10.1. už labai gerą darbą kalendoriniais metais;

10.2. darbuotojui atlikus vienkartines svarbias užduotis;

10.3. įstatymo nustatytų švenčių progomis;

10.4. darbuotojo gyvenimo ir darbo metų jubiliejinių sukakčių progomis;

10.5. darbuotojui išeinant į pensiją.

11. Kiekvienu atvėju, nurodytu šiame punkte, vienkartinė piniginė išmoka gali būti skiriams ne daugiau kaip kartą per metus ir negali viršyti 100 procentų tarnybinio atlyginimo dydžio.

12. Darbuotojai už gerus darbo pasiekimus gali būti skatinami padėkos raštais:

12.1. lopšelio-darželio direktoriaus;

12.2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus;

12.3. Klaipėdos miesto mero;

12.4. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo.

13. Darbuotojai gali būti skatinami papildoma poilsio diena (direktoriaus įsakymu).

14. Skatinant darbuotoją padėkos raštu ar papildoma poilsio diena vadovaujantis tvarkos aprašo 6 ir 10 punktuose numatytais kriterijais.

         15. Darbuotojų skatinimas aptariams įstaigos taryboje. 

16. Priedai, priemokos skiriami direktoriaus įsakymu.

 

(Paskutinį kartą svetainės puslapis atnaujintas 2017-01-23)

 

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.